Hopp til innhold

Kasko

Kasko er vår mest solgte bilforsikring og en god forsikring for de aller fleste. Kaskoforsikring er lurt å ha dersom du har en relativt ny eller verdifull bil, og dekker de fleste skader. Kasko passer også godt for deg med elbil.

Hva dekker kaskoforsikringen?

Ansvar og rettshjelp

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler.

Du kan få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kroner hvis du som bileier blir part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av bruktbil. Egenandelen er 4 000 kroner pluss 20 % av omkostningene.

Glasskader, brann og tyveri

Dekker skader på frontrute, glasstak og vinduer på bilen din, for eksempel ved steinsprut. Egenandelen er 0 kr hvis glasset kan repareres og 3 000 kr hvis det må skiftes ut. Skader ved brann, inkludert lynnedslag og eksplosjon. Tyveri av bilen, og skader på bilen ved forsøk på tyveri. Egenandelen er 6 000 kr.

Fastmontert ekstrautstyr

Dekker skader på ekstrautstyr du har montert på bilen din, for eksempel spesialfelger og skiboks. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Med Pluss eller Kasko får du dekket inntil 50 000 kr, og med Delkasko får du dekket inntil 10 000 kr. Du kan øke summen mot et tillegg i prisen.

Personlige eiendeler

Tyveri av, eller skade på, personlige eiendeler. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. Med Pluss eller Kasko får du dekket inntil 10 000 kr, og med Delkasko får du dekket inntil 5 000 kr.

Veihjelp

Veihjelp der du trenger det – selv hjemme på din egen gårdsplass, mot en egenandel på 750 kr. Veihjelpen gjelder også hvis du har elbil og den går tom for strøm.

Uhell med bilen din

Skader på bilen din ved kollisjon og utforkjøring, som du selv er skyld i. Skader som skyldes feilfylling av drivstoff. Mistet eller skadet nøkkel: Vi dekker ny nøkkel med inntil 15 000 kr med Pluss og 7 500 kr med Kasko. Egenandelen er 1 500 kr.

8 års garanti på reparasjoner

Hvis en skade blir reparert på et av våre avtaleverksteder gir vi deg 8 års garanti på delene og arbeidet. Garantien gjelder også hvis du senere bytter forsikringsselskap eller selger bilen.

Helt ny bil ved totalskade

Med Kasko får du helt ny bil hvis bilen din blir totalskadet før den er 1 år eller har kjørt 15 000 km. Med Pluss får du helt ny bil hvis bilen din blir totalskadet før den er 3 år eller har kjørt 60 000 km. Gjelder ikke leasede biler.

Totalskadegaranti gjelder dersom kjøretøyet er tapt eller utgiftene til reparasjon overstiger listepris av tilsvarende nytt kjøretøy fra importør på skadetidspunktet.

Punkteringsskade uten bonustap (valgfritt)

Hvis du punkterer og må bytte ett eller flere dekk, erstatter vi hvert dekk med inntil 2 500 kr. Egenandelen er 1 000 kr, og du vil ikke få bonustap.

Du må ha fått utført en dekksjekk på et verksted som er godkjent av Statens vegvesen i løpet av de siste 12 månedene. Verkstedet må ha gitt deg dokumentasjon på at dekkene er egnet for bruk, og at mønsterdybden er mer enn 4 mm for vinterdekk og 3 mm for sommerdekk.

Les mer om punkteringsskade uten bonustap

Leiebil

Med Pluss får du leiebil inntil bilen blir reparert hvis bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Hvis du ikke trenger leiebil mens bilen er på verksted, kan du i stedet få 250 kroner per dag. Du får også leiebil hvis du ikke kan kjøre bilen videre, uansett om skaden er dekket av forsikringen eller ikke. Med Kasko får du leiebil i inntil 30 dager hvis bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Hvis du ikke trenger leiebil mens bilen er på verksted, kan du i stedet få 150 kroner per dag. Du kan også velge bort leiebildekningen for å få en billigere forsikring.

Hva er forskjellen på kasko og delkasko?

Bil Delkasko anbefaler vi på biler med en lavere verdi og lav bonus, og er et rimeligere alternativ til Bil Kasko. Delkasko dekker blant annet skader på bilen din som skyldes brann, tyveri og glasskader. Forsikringen dekker derimot ikke uhell du har med bilen din, som du selv er skyld i. Slik som kollisjon, velting og utforkjøring.

Bil Kasko dekker slike uhell, og er lurt å ha dersom du har en nyere bil med høyere verdi. Forsikringen inkluderer også reparasjonsgaranti, totalskadegaranti, dekning for tapt eller skadet bilnøkkel, og en valgfri leiebildekning. 

Både Kasko og Delkasko inneholder den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Egenandelsfordelen

Egenandel

Egenandelen er summen du må betale selv hvis du melder en skade. Standard egenandel ved skader på bilen din er 8 000 kroner. Kjøper du Kasko eller Pluss kan du velge egenandel selv.

Sjekk pris på bilforsikring

Hvis du har egenandelsfordel hos oss, betaler du 2 000 kroner mindre i egenandel hvis du kolliderer.

Du får egenandelsfordel:

Du kan bare bruke egenandelsfordelen én gang per år.

Bil Pluss – vår mest komplette bilforsikring

Hvis du ønsker enda mer omfattende dekninger enn Bil Kasko anbefaler vi Bil Pluss, som er vår beste bilforsikring. Forsikringen er for deg som har en nyere bil og ønsker ekstra trygghet. Du kan kjøpe Bil Pluss hvis bilen din er under 10 år. 

Bil Pluss inneholder alle dekningene fra Bil Kasko, inkludert den lovpålagte ansvarsforsikringen. I tillegg får du blant annet erstatning for skader på bilen ved:

  • plutselige og uforutsette skader som gjør at du ikke får kjørt bilen, for eksempel skader på motor, girkasse og høyspentbatterier
  • skader som er påført av en ukjent person mens bilen din sto parkert
  • gjenstående startleie hvis bilen du leaser blir stjålet eller totalskadet

Les mer om bilforsikringene våre

Bilforsikringene våre bygger på hverandre og passer like godt uansett hvilken bil du eier.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.  Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.