Hopp til innhold
To brødre slapper av i køyesenga. Tenåringen ser på mobilen sin og gutten spiller Nintendo.

Innboforsikring for hytte

Du har gjerne mer verdier på hytta enn du tror. Mange hytter står uten tilsyn store deler av året. Derfor gir innboforsikring for hytte deg en ekstra trygghet.

Hva dekker innboforsikringene for hytte?

Hva dekker innboforsikringene for hytte?

Innbo Hytte

Vår enkleste innboforsikring for hytte.

Innbo Hytte Pluss

Vår beste innboforsikring for hytte. Dekker blant annet uhellskader, og bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker.

Hva dekker innboforsikringene for hytte?

Innbo Hytte

Vår enkleste innboforsikring for hytte.

Brannskader og vannskader

Brannskader og vannskader, for eksempel lekkasje fra et rør.

Naturskader

Skader på ting i hytta di på grunn av for eksempel storm, skred eller flom.

Tyveri

Vi dekker tyveri av ting fra hytta, boder og privat uteareal.

Ansvar, rettshjelp og mekling

Rettslig erstatningsansvar som du har pådratt deg som privatperson, for eksempel hvis du skader noen mens du sykler, eller hunden din biter noen.

Hvis du blir part i en tvist, for eksempel med en nabo, boligselger eller utleier, dekker vi mekling og rettshjelp. Meklingen skjer gjennom en nøytral mekler og du betaler ingen egenandel.

Fritidsbåt

Fritidsbåt som ligger lagret på hyttetomta. Vi dekker inntil 60 000 kr ved brann, tyveri og naturskade.

Utleie

Vi dekker skadeverk på tingene dine, og tyveri av tingene dine, som er forårsaket av leietakeren. Vi dekker også ubetalt leie i opptil 6 måneder (gjelder kun én gang per leietager), og nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med opptil 20 000 kroner. Du må huke av for at du leier ut boligen når du kjøper forsikringen, eller si fra til oss når du begynner å leie ut.   Egenandelen er 10 000 kr. 

Skader ved uhell

Skader ved uhell som skjer på hytta, for eksempel hvis du mister en bærbar PC i gulvet.

Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker

Vi dekker bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker med inntil 150 000 kroner.

Egenandel

Med Innbo Hytte kan du velge egenandel fra 4 000 kroner opp til 8 000 kroner. Mens Innbo Hytte Pluss lar deg velge egenandel fra 2 000 kroner til 8 000 kroner. Øker du egenandelen, får du lavere pris på forsikringen din.

Forsikringen dekker ikke

  • Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Skade som skyldes søl 
  • Skade som skyldes kondens
  • Punktering av isolérglass
  • Skade på utett våtrom, men følgeskader er dekket

Fordeler og rabatter

Slik får du billigere innboforsikring

Her finner du oversikt over tiltak som kan påvirke prisen din på forsikring av bolig, hytte og innbo.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Hytteforsikring

Hytteforsikringen vår har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri og naturskader. Hytte Pluss er vår beste hytteforsikring, og den dekker blant annet naturskader og skader etter mus og rotter.