Hopp til innhold

Flytting av person­forsikring

Hvis du flytter en personforsikring fra et selskap til et annet og får unntak, pristillegg eller avslag, kan du ha rett til å gjenoppta den gamle forsikringen din. 

Oppsigelse

Du kan ha den samme personforsikringen i flere forsikringsselskaper og ha rett til utbetaling i alle selskapene. Personforsikringer blir derfor ikke avsluttet automatisk - dette må du ordne selv.

Rettigheter og krav ved flytting til nytt selskap

Hvis du flytter en personforsikring du har hatt i minst 12 måneder, har du noen rettigheter:

 • Du slipper symptomklausul hvis du leverer helseerklæringen til det nye forsikringsselskapet før du sier opp den gamle personforsikringen din.
 • Du slipper å betale dobbel pris i perioden hvor helseerklæringen blir vurdert. 
Hva er symptomklausul?

Når du kjøper en personforsikring, gjelder vanligvis en symptomklausul. Hos oss betyr det at du ikke får dekket plager og sykdommer som oppstår innen de 3 første månedene, etter at du leverte helseerklæringen Hvis det nye forsikringsselskapet for eksempel godkjenner helseerklæringen din etter 1 måned, vil du fortsatt være omfattet av symptomklausulen i 2 måneder til, før du er fullt forsikret. 

Krav

For å slippe symptomklausul og å betale dobbel pris, må forsikringen du flytter være tilsvarende den du kjøper. Det vil si at de i stor grad dekker det samme. Noen av disse forsikringene kan også ha ulikt navn, for eksempel "Alvorlig sykdom" og "Kritisk sykdom". "Uførepensjon" ,"Uførekapital" og "Uførekapital med forskudd" er eksempler på personforsikringer som ikke er tilsvarende.

Rettigheter og krav hvis du får nye unntak, tillegg i pris eller avslag

Hvis du får nytt unntak, tillegg i pris eller avslag i det nye forsikringsselskapet, har du noen rettigheter:

 • Du kan gjenoppta den gamle forsikringen din.
 • Du trenger ikke å levere ny helseerklæring.
 • Du slipper ny symptomklausul.

Krav

For å gjenoppta den gamle forsikringen, må disse kravene være oppfylt: 

 • Den gamle forsikringen gjenopptas innen 6 måneder fra dagen du sa den opp.
 • Den gamle forsikringen har vært aktiv i minst 12 måneder.
 • Du må ha levert helseerklæringen til det nye forsikringsselskapet før du sa opp den gamle forsikringen din.
 • Den gamle forsikringen må være tilsvarende den nye forsikringen. Det vil si at de i stor grad har like dekninger. 
 • Den gamle forsikringen må være en individuell forsikring, det vil si at den ikke kan være kollektivt fremforhandlet av for eksempel fagforeninger som Utdanningsforbundet eller Sykepleierforbundet.
 • Ditt gamle selskap er tilsluttet Finans Norge sin Bransjeavtale om flytting av forsikring

Ring oss på 915 03 100, eller bli oppringt hvis du ønsker å gjenoppta en personforsikring hos oss.

Betaling

Hvis du gjenopptar den gamle forsikringen må du betale for perioden tilbake til oppsigelsesdatoen i ditt gamle forsikringsselskap. Til gjengjeld vil du vanligvis få tilbakebetalt pengene for forsikringen som ble avslått eller du fikk unntak eller pristillegg for. For eksempel: Hvis du sa opp den gamle forsikringen 1. januar og du får avslag på den nye forsikringen 1. mars, må du betale det gamle selskapet ditt for perioden mellom 1.januar og 1.mars. Det er fordi det gamle selskapet fortsatt dekker sykdom du kan få før helseerklæringen er godkjent. 

Vi hjelper deg gjerne

Ta gjerne kontakt med oss på 915 03 100 hvis du har spørsmål. Vi kan gi deg veiledning om

 • forsikringen du flytter er tilsvarende den du kjøper
 • når du kan si opp forsikringene
 • hvilke rettigheter du har
Bli oppringt

Har du hatt forsikringen i mindre enn 12 måneder?

Hvis du skal flytte en personforsikring du har hatt i mindre enn 12 måneder, har du ikke rett til å gjenoppta den hvis du får unntak, pristillegg eller avslag på ny forsikring. Du bør derfor beholde forsikringen inntil helseerklæringen i det nye selskapet er vurdert.