Hopp til innhold

Verdigjenstandsforsikring

Forsikring for deg som har høreapparat, briller, klokke, smykke eller andre verdifulle eiendeler som du er ekstra redd for, og som du ofte tar med deg utenfor boligen. 

Er eiendelene mine godt nok dekket av innboforsikringen min?

Hvilke gjenstander kan jeg forsikre?

Det er mange gjenstander som kan forsikres, for eksempel:

Flyr du drone?

Ansvarsforsikring er lovpålagt for deg som bruker droner på fritiden. 

Les mer om droneforsikring.

Er eiendelene mine godt nok dekket av innboforsikringen min?

Ja, i mange tilfeller vil de være det.

Innbo Pluss dekker tyveri i hele Norden inntil 30 000 kroner, men dekker inntil valgt innbosum hvis eiendelen blir stjålet fra boligen din.

Innbo Pluss dekker også skader som skyldes uhell inntil 30 000 i hele verden, men dekker inntil valgt innbosum hvis eiendelen blir skadet i boligen din.

Ønsker du å få erstatning for eiendeler som du kan miste, eller eiendeler med en verdi over 30 000 kroner som du tar med deg ut av boligen din, bør du kjøpe verdigjenstandsforsikring.

Verdigjenstand

Gir deg erstatning hvis gjenstanden din blir skadet, stjålet eller mistet. Fast egenandel er 1 000 kroner.

Hva dekker verdigjenstandsforsikring?

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fordeler og rabatter

Kundeutbytte – en super kundefordel

I år får kundene våre utbetalt 11,3 % av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2022. Les mer og sjekk hva du ville fått utbetalt hvis du hadde hatt skadeforsikringer hos oss.