Hopp til innhold

YS livsforsikring

YS Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du dør. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Økonomisk trygghet for etterlatte

Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene

Samboeren eller ektefellen din får også YS-pris

Hva dekker YS Livsforsikring?

Gir familien din en engangsutbetaling hvis du dør, slik at de for eksempel kan betale ned gjeld og bli boende i hjemmet deres.

Engangsutbetaling til etterlatte

Dine etterlatte får en engangsutbetaling dersom du dør på grunn av sykdom eller ulykke før du blir 75 år.

Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene, og mottakeren betaler ikke skatt på utbetalingen.

Ofte stilte spørsmål

Du kan kjøpe livsforsikring hvis du er mellom 16 og 70 år.

Hvis du er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.

Når du kjøper livsforsikring, må du velge en forsikringssum som vil bli utbetalt til dine etterlatte. Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Du kan velge mellom 12G, 24G og 36G når du kjøper YS Livsforsikring.

Forsikringssummen blir utbetalt i sin helhet hvis du dør som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år.

Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få pengene hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.

Hvis du vil endre mottaker eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din, ta kontakt med oss på 915 03 100.

Ekstra god pris for YS-medlemmer

Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Nedtrapping av utbetalingssummen

Summen du velger når du kjøper forsikringen, gjelder for alderen du er nå.

Etter at du fyller 50 år reduseres utbetalingssummen år for år fram til du fyller 65. Forsikringen avsluttes når du fyller 75

Helseerklæring

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Personforsikringer for YS-medlemmer