Hopp til innhold

Rettshjelpsforsikring for landbruket

Havner du i en tvist om landbrukseiendommen din eller produksjonen, er rettshjelpsforsikringen til god hjelp.

Hva er rettshjelpsforsikring?

Eksempler på tvister:

  • om grenser, beiterett eller rett til vei
  • om tomtefeste
  • om skatte- og avgiftssaker 

Rettshjelpsforsikringen dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner hvis bedriften din blir part i en tvist.

Uenighetene kan også løses gjennom en nøytral og profesjonell mekler.

Mekling utenfor retten

Mekling er et godt alternativ for tvisteløsning. 

Samarbeidspartneren vår Mekle.no er en digital tjeneste der du får hjelp fra erfarne og sertifiserte meklere til å løse saken din. Mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Benytter du deg av mekling, betaler du ingen egenandel.

Fører ikke meklingen fram, har du fortsatt mulighet til å få dekket advokatbistand. 

Advokatbistand og behandling i retten

Hvis du ikke ønsker mekling, velger du selv advokat. Vi dekker nødvendige og rimelige utgifter til din advokat, retten, sakkyndige og vitner opp til 150 000 kroner. 

Du betaler en egenandel på 10 000 kroner pluss 20 % av de utgiftene som dekkes av forsikringen.

Mer om forsikringen

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg