Hopp til innhold

Rettshjelpsforsikring for landbruket

Havner du i en tvist om landbrukseiendommen din eller produksjonen, er rettshjelpsforsikringen til god hjelp.

Hva er rettshjelpsforsikring?

Eksempler på tvister:

  • om grenser, beiterett eller rett til vei
  • om tomtefeste
  • om skatte- og avgiftssaker 

Rettshjelpsforsikringen dekker utgiftene til advokat, retten, sakkyndige og vitner hvis bedriften din blir part i en tvist.

Uenighetene kan også løses gjennom en nøytral og profesjonell mekler.

Mekling utenfor retten

Mekling er et godt alternativ for tvisteløsning. 

Samarbeidspartneren vår Mekle.no er en digital tjeneste der du får hjelp fra erfarne og sertifiserte meklere til å løse saken din. Mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Benytter du deg av mekling, betaler du ingen egenandel.

Fører ikke meklingen fram, har du fortsatt mulighet til å få dekket advokatbistand. 

Advokatbistand og behandling i retten

Hvis du ikke ønsker mekling, velger du selv advokat. Vi dekker nødvendige og rimelige utgifter til din advokat, retten, sakkyndige og vitner opp til 150 000 kroner. 

Du betaler en egenandel på 10 000 kroner pluss 20 % av de utgiftene som dekkes av forsikringen.

Mer om forsikringen

  • motpartens saksomkostninger
  • tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak før den administrative klagemuligheten er fullt utnyttet 
  • tvister som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom
  • tvister som gjelder annen fast eiendom enn den som benyttes i den aktuelle virksomhet

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Snakk med en rådgiver
De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg