Speditøransvarsforsikring

Speditøransvarsforsikring kan sikre dere mot store økonomiske tap hvis bedriften blir holdt erstatningsansvarlig for tap eller skader under spedisjonsoppdrag

Default

Om speditøransvar

Forsikringen dekker det erstatningsansvar speditøren kan pådra seg under utøvelse av spedisjonsoppdrag.

Dette dekker forsikringen

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar sikrede pådrar seg i henhold til nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner på transportrettens område, herunder Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser NSAB 2015
  • Bedriftsansvar

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

 

Se alle ansvarsforsikringene våre