Hanen

bondelagene-campaign-landscape

Hanen er en landsdekkende bransje- og markedsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske.

Hos oss får du rabatter på forsikringene dine som er knyttet til Hanen-virksomheten.

Fordelene for deg som Hanen-medlem:

  • 10 % rabatt på forsikringer av Hanen-produksjon (produksjon/salg)
  • 10 % rabatt på forsikringer av bygninger og driftsløsøre som er knyttet til Hanen-virksomheten