Inn på tunet og Gjensidige

Vi fornyet avtalen med Inn på tunet 1. oktober 2020 og er glade for å fortsette samarbeidet! Sammen gir vi deg gode fordeler.

Medlemsgårder tilknyttet Inn på tunet Norge får rabatt på forsikringer hos oss.

Fordelene for deg som er medlem i Inn på tunet

  • 10 % rabatt på skadeforsikringer som er knyttet til Inn på tunet-virksomheten

Rabatten er uavhengig av, og kommer eventuelt i tillegg til rabatt som følger av medlemskap i Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.