Hopp til innhold

Produkt- og bedriftsansvars­forsikring

Gir juridisk og økonomisk hjelp hvis kunder eller andre krever erstatning for skade på mennesker eller eiendeler.

Juridisk hjelp

Juristene våre avklarer om bedriften er erstatningsansvarlig og Gjensidige fører saken for dere

Økonomisk sikkerhet

Blir dere ansvarlige, dekker vi opptil 10 millioner kroner av erstatningskravet

Tilpasset bransjer

Forsikringene skreddersys bedriftens bransje og situasjon

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Med både produktansvar og bedriftsansvar er dere sikret uansett om skaden skyldes produktene deres, ansatte i bedriften eller lokalene dere bruker.

Erstatningsansvar

Feil i produktene deres eller mangelfullt arbeid kan føre til alvorlige personskader eller skader på andres eiendeler – og kostbare erstatningskrav.

Forsikringene dekker erstatningsansvaret hvis du, en ansatt, produktene deres eller bedriftens lokaler forårsaker skade på personer eller eiendeler.

Hjelp av juristene våre

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Rettslige sakskostnader

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Huseieransvar

Huseieransvar dekker erstatningsansvaret dere kan komme i som eier eller bruker av en bygning eller et lokale. For eksempel hvis mangel på tilsyn eller vedlikehold fører til en skade på andres eiendeler eller personskader.

Byggherreansvar under rehabilitering, utbygging eller vedlikehold av bygget er også inkludert i forsikringen.

Skade på leide lokaler dekkes ikke av denne forsikringen. Hvis dere leier lokaler, trenger dere en ansvarsforsikring for leid næringseiendom.

Valgfrie tillegg

Ansvar utenfor Norden

Normalt dekker produkt- og bedriftsansvar kun erstatningskrav i Norden.

Hvis dere eksporterer produkter eller tar oppdrag utenfor Norden, bør dere utvide forsikringene til å gjelde det området dere selger varer eller tjenester.

Tilbakekallelse av produkter

Dekker kostnadene hvis dere må trekke tilbake produkter fordi de kan utgjøre en fare for personer eller eiendeler etter produktansvarsloven.

I tillegg dekkes utgifter til nødvendig rådgivning, som kommunikasjon og forbedring av internkontroll.

Ansvar for leid næringseiendom

Dekker erstatningskravet hvis bedriften blir holdt ansvarlig for en skade på bygningen eller lokalet dere leier.

Mens huseieransvar (inkludert i forsikringen) dekker erstatningskrav fra tredjeparter, gir Ansvar for leid næringseiendom trygghet hvis eieren krever erstatning for skade på eiendommen dere bruker.

Mer om ansvarsforsikringen

Egenandel

Standard egenandel for produkt- og bedriftsansvar er 15 000 kroner. Det er mulig å endre egenandelen hvis dere ønsker det.

Erstatning

Dere får dekket erstatningskrav for opptil 10 millioner kroner. Forsikringssummen kan økes om dere trenger bedre beskyttelse.

Ikke dekket av forsikringen
  • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
  • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
  • ansvar for yrkesskade 
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du sjekke pris i nettbutikken og laste ned de fullstendige vilkårene før du fullfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Forskjellen på produktansvar og bedriftsansvar

Begge forsikringene dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på personer og eiendeler. Forskjellen på de to forsikringene, er hva som utløser skaden: 

  • Bedriftsansvarsforsikring dekker erstatningsansvar når skaden er forårsaket av bedriften, bedriftens ansatte eller lokalene deres. 
  • Produktansvarsforsikring dekker erstatningsansvar når skaden er forårsaket av produkter dere produserer, selger, importerer eller eksporterer. 

De aller fleste bedrifter trenger begge forsikringene for å være tilstrekkelig beskyttet. 

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...