Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige

Samarbeidet fortsetter!

Vi er glade for å fornye avtalen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sammen fortsetter vi å gi deg som er medlem gode fordeler på forsikring og pensjon hos oss.

Du får:

  • Opptil 20 % rabatt på private forsikringer (som bilforsikring, husforsikring, innbo­forsikring, reiseforsikring og så videre). Har du færre enn 3 forsikringer er rabatten 16 %.
  • Ungdomspakke (16-30 år): 32 % rabatt på bilforsikring, 28 % rabatt på Reise Ung og 28 % rabatt på Innbo Ung.
  • 23 % rabatt på landbruks­forsikringer, 34 % hvis du har gjennomført definerte skadeforebyggende grep. Se alle landbruksforsikringene våre.
  • God pris på ulykkes­forsikring for voksne og barn som gir erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke.
  • Gode fordeler på pensjon – se mer om pensjonsfordelene dine her

Utvidelse av ansvarsforsikringen

Har du ansvarsforsikring hos oss, gjelder denne for hovedvirksomheten deres, og for underordnet virksomhet med en årlig brutto omsetning på opptil 50 000 kroner.

Nå kan du utvide forsikringen din til å gjelde underordnet virksomhet med brutto omsetning på opptil 150 000 kroner. Denne utvidelsen kan du gjøre for en gunstig pris.

Driver du for eksempel med småskala­produksjon eller andre aktiviteter i tillegg til hovedaktiviteten deres? Da bør du sikre at du har en ansvarsforsikring som dekker hele driften.