Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Som medlem får du gode rabatter på forsikringer

Du får også svært gunstige bankbetingelser og medlemsfordel på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende.

Pensjonsfordeler

Som medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du gode fordeler på pensjon.

Se hvilke pensjonsfordeler du får

Ledende i landbruksmarkedet

Vi kan landbruk og hjelper deg gjerne med å velge forsikringsprodukter som passer best for deg og din virksomhet. Vi tilbyr også ulike typer lån til utbygging, drift og eiendomsoverdragelse.

Les mer om våre forsikringer og bankprodukter for landbruket

Det er mange fordeler ved å være medlem:

  • Betydelige fordeler på lån og innskudd i Gjensidige Bank.
  • Du får gode rabatter på dine private forsikringer.
  • Du får ekstra ungdomsrabatt på bilforsikring.
  • Du får gode rabatter på dine driftsrelaterte forsikringer.
  • Du kan tegne Norsk Bonde- og Småbrukarlags ulykkesforsikring for voksne og barn.
  • Ingen engangsbeløp på livsforsikring.
  • Rabatt på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende.
  • Som selvstendig næringsdrivende kan du tegne den gunstige forsikringspakken Enkelt Liv.
  • Du får gode fordeler på pensjon.