Pensjonsfordeler for medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Pensjon med Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Sparing til pensjon med skattefordel. Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år.

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Det lønner seg å samle disse til en avtale, siden du ellers betaler en kostnad for hver avtale du har.

Sparing til pensjon med utsatt skatt. Pengene kan kan du få utbetalt når du selv ønsker.

En individuell forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Dette er en individuell pensjonsavtale som kan flyttes til oss. Det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så avtalen vokser kun gjennom avkastningen.

Sparing til pensjon med skattefordel. Du har innskuddsfritak som sikrer fortsatt innbetaling ved sykdom og som kan knyttes til uførepensjon. For at PSN skal lønne seg bør næringsinntekten din være over 7,1 G.