Norsk Sau og Geit

bondelagene-campaign-landscape

Norsk Sau og Geit er en faglig medlemsorganisasjon for sau- og geiteholdere i landet.

Hos oss kan du som medlem i Norsk Sau og Geit få rabatter på forsikringer hos oss.

Fordelene for deg som medlem i Norsk Sau og Geit:

  • 10 % rabatt på forsikringer av sau og geit (småfe)
  • 5 % rabatt på forsikring av gjeterhund

Rabatten kommer i tillegg hvis du også er medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.