Norsk Sau og Geit og Gjensidige

Norsk Sau og Geit er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet.

Som medlem i Norsk Sau og Geit får du rabatt på forsikringer hos oss.

Be om tilbud på forsikringer

Fordelene for deg som medlem i Norsk Sau og Geit

  • 10 % rabatt på forsikringer av sau og geit (småfe)
  • 5 % rabatt på forsikring av gjeterhund

Rabatten kommer i tillegg hvis du også er medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- og Småbrukarlag.