Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Samarbeidsavtale med Rørentreprenørene

Rørentreprenørene Norge og Gjensidige tilbyr et målrettet opplæringsprogram for deg som vil bli Vannskadesikker rørentreprenør. Som medlem av  Rørentreprenørene får du også gode rabatter på forsikringer hos oss. 

Bli en Vannskadesikker rørentreprenør

Gjennomfører du opplæringsprogrammet vårt, kan du bli Vannskadesikker rørentreprenør. Sertifiseringen vil være et kvalitetsstempel som gjør deg attraktiv overfor kundene dine. Når du har gjennomgått kursene, vil du ha dyptgående kunnskap om vannskadeforebygging, og rutiner som sikrer at du gjør en grundig og god jobb. Det betyr også at Gjensidige vil være interessert i å bruke deg som samarbeidspartner på egne oppdrag og anbefale deg til andre. 

Nivå 1: Grunnkurs
På grunnkurset lærer du om de vanligste rørleggerfeilene som fører til vannskader. Du får opplæring i egenkontrollrutiner og de elektroniske sjekklistene, som du skal sende via en app til Boligmappen. Gjennomføring av dette kurset blir minstekrav til rørleggere som jobber for en Vannskadesikker rørentreprenør

Nivå 2: Videregående kurs
På dette kurset gjennomgår vi vannskadeboka, som tar for seg alle aspekter ved vannskadehåndtering, som for eksempel skadeårsaker, skadehåndtering og forsikringsrutiner.

Nivå 3: Forsikringsrørlegger
Hva er årsaken til feil på røranlegg? På dette kurset får du opplæring i skadeproblematikk, levetids- og korrosjonsvurdering på røranlegg. Du blir rørspesialist og kan ta oppdrag for Gjensidige.

Delta på kurs i skadeforebyggende arbeid

Få gode rabatter på forsikringene våre

Vi gir bedrifter som er medlem i Rørentreprenørene 20 prosent rabatt på skadeforsikringene våre. Når det gjelder ansvarsforsikring, gjør vi en individuell prisberegning.