Ansvar

En ansvarsforsikring kan beskytte mot store økonomiske tap hvis du blir erstatningsansvarlig.

Default

Om ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen for deg som er landbrukskunde i Gjensidige er en omfattende forsikring. Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du kan bli holdt ansvarlig for som eier av den faste forsikrede landbrukseiendommen og annen fast eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendommen.

Ansvarsforsikringen dekker også det ansvaret som er knyttet til ulike produksjoner på gården, som for eksempel storfe- eller småfeproduksjon. Ansvarsforsikringen dekker også andre næringsvirksomheter på landbrukseiendommen som Inn på tunet eller gårdsutsalg.

Lovbestemt yrkesskade/-sykdom for tilfeldige, ulønnede ikke fast ansatte arbeidstakere er automatisk inkludert dersom du har ansvarsforsikring som eier av forsikret fast eiendom.

Eksempler på hva som kan dekkes av ansvarsforsikringen:

  • Dersom landbruksvarene du produserer skader personer eller dyr. For eksempel om det skulle oppstå sykdom hos husdyr som følge av skadelig mugg, eller om planter som inneholder smitte skader andre sine planter.
  • Naboens drikkevannskilde blir forurenset etter avrenning fra jorde etter sprøyting
  • Husdyr skader biler eller personer
  • Under arrangementer som for eksempel åpen gård skjer det skade på en person på grunn av en usikret innretning

Se alle landbruksforsikringene våre