Ansvar

En ansvarsforsikring kan beskytte mot store økonomiske tap hvis du blir erstatningsansvarlig.

Default

Om forsikringen

Ansvarsforsikringen for deg som er landbrukskunde i Gjensidige er en omfattende forsikring. Den dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier av den forsikrede faste landbrukseiendom og annen fast eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendom kan bli holdt ansvarlig for.

Ansvarsforsikring dekker også det ansvaret som knyttes til ulike produksjoner på gården, som for eksempel storfe- eller småfeproduksjon. Ansvarsforsikringen dekker også andre næringsvirksomheter på landbrukseiendommen som Inn på tunet og gårdsutsalg.

Lovbestemt yrkesskade-/sykdom for tilfeldige, ulønnede ikke fast ansatte arbeidstakere er automatisk inkludert dersom du har ansvarsforsikring som eier av forsikret fast eiendom.

Se alle landbruksforsikringene våre