Produksjonsdyr

Som husdyrbonde er produksjonen din utsatt for ulike skader og sykdommer. Ved siden av brann er smittsomme sykdommer den største trusselen for produksjonen i dag.

Default

Forsikring for husdyrproduksjon

Forsikringen omfatter produksjonsdyrene og det de produserer av for eksempel avkom, melk, kjøtt eller lignende.

Forsikringen dekker ulykke og sykdom hos produksjonsdyr som storfe, småfe, svin eller fjørfe, og driftstap som følge av dette. Du sikrer både erstatning for dyrene og bortfall av overskudd i perioden dyrene ikke produserer.

En fleksibel forsikring for dyrene dine

Vi har en fleksibel forsikring hvor du kan velge en Pluss-forsikring eller velge enkeltdekninger, slik at du kan få det som passer akkurat din produksjon. Forsikringen deles inn etter forskjellige typer husdyrproduksjon for at prisen og vilkår skal være riktig.

Husdyrbesetning og enkeltdyr

Vi forsikrer også lama, alpakka, hjort og honningproduksjon. I tillegg kan vi også forsikre spesielt verdifulle enkeltdyr, som for eksempel avlsdyr. Vi tilbyr ikke dekning for driftstap for disse dyrene.

Forsikringen kan bestå av

 • Pluss-dekning inkludert driftstap (består av både Ulykke med driftstap og Sykdom med driftstap)
 • Ulykke inkludert driftstap
 • Sykdom inkludert driftstap
 • Avlingssvikt (hvis dere produserer fôr til egne dyr)
 • Naturskade

Du kan også utvide forsikringen til å omfatte driftstap hos deg, som følge av brann eller restriksjoner fra Mattilsynet hos kunden eller leverandøren din, i tillegg til å gjelde dyr som står i karantene.

Naturskade er lovpålagt for alle som har brannforsikring i Norge. Brann inngår i ulykkesdekningen. 

Dette dekker Ulykke og Sykdom

Ulykke inkludert driftstap dekker:

 • ulykker som rammer besetningen og som fører til
  • at dyr dør
  • at dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
  • at dyr avlives av hensyn til dyrevelferd, i henhold til dyrevelferdsloven
  • driftstap
 • tyveri og bortkomst fra driftsbygg og driftsområde, og driftstap som følge av dette (gjelder ikke for bortkomst av småfe fra uteområde)
 • driftstap som følge av plutselig og uforutsett skade som rammer besetningens produksjonslokaler og produksjonsutstyr

Sykdom inkludert driftstap dekker:

 • sykdom som rammer besetningen og som fører til
  • at dyr dør
  • at dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
  • at dyr avlives av hensyn til dyrevelferd, i henhold til dyrevelferdsloven
  • driftstap
 • driftstap (med 12 måneders avbruddstid) som følge av pålegg fra Mattilsynet ved påvisning av eller mistanke om
  • sykdom i egen besetning
  • smittsom sykdom i annen husdyrproduksjon eller planteproduksjon i Norge som gjør at produksjonen din blir omfattet av restriksjoner som karantene eller sanering

Forsikringssum og driftsinntekter

Forsikringssummen blir satt på grunnlag av driftsinntektene fra produksjonen. Fordi driftsinntektene bestemmer hvor mye forsikringen skal koste og hvor mye du er forsikret for, er det viktig at du har riktige opplysninger registrert hos oss.

Hva skal du registrere som driftsinntekter?

Du skal registrere summen av driftsinntekter for siste godkjente regnskapsår, inkludert produksjonsavhengige tilskudd for produksjonen du har forsikret.

Har du produksjonsforsikring hos oss, kan du logge inn her for å oppdatere opplysningene om driftsinntekter.

VIlkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.