Husdyrproduksjon

Forsikringen dekker ulykke og sykdom, og driftstap som følge av dette. Du sikrer både erstatning for dyrene og bortfall av inntekt i perioden dyrene ikke produserer.

Default

Om forsikringen

Denne forsikringen omfatter produksjonsdyrene og det de produserer av avkom og annet (som melk, kjøtt og lignende). Eksempler på produksjonsdyr er storfe, småfe, svin og fjørfe. Forsikringen er ytterligere delt inn på forskjellige typer husdyrproduksjon innenfor hvert hovedområde for at pris og vilkår skal være riktig.

Dekningene kan tilpasses behovet: Sykdom, Ulykke, Avlingssvikt (for de som produserer fôr til egne dyr) eller Pluss (Sykdom og Ulykke).

Forsikringen kan dekke

  • sykdom eller ulykke (som for eksempel brann eller gjødselgass) som fører til at besetningen dør, kasseres eller avlives
  • pålegg om karantene eller sanering fra Mattilsynet ved smittsom husdyrsykdom
  • tyveri 
  • bortkomst fra driftsbygg og -område (gjelder ikke for bortkomst av småfe fra uteområde)
  • driftstap 
  • naturskade

Husdyrbesetning og enkeltdyr

Vi forsikrer også lama, alpakka, hjort og honningproduksjon. I tillegg kan vi også forsikre spesielt verdifulle enkeltdyr som for eksempel avlsdyr. Vi tilbyr ikke dekning for driftstap for disse dyrene.

Se alle landbruksforsikringene våre