Planteproduksjon

Denne forsikringen gjelder for produksjon av planter og kulturer, enten den foregår på friland eller i veksthus. Når statlige erstatninger ved avlingssvikt eller karantene ikke er tilstrekkelige, er det fornuftig å ha en forsikring i bakhånd.

Default

Om forsikringen

Forsikringen for planteproduksjon dekker verdien av plantekultur og det plantekulturen produserer. 

Forsikringen deles inn i ulike hovedtyper for planteproduksjoner (for eksempel frilandskultur, veksthuskultur eller kultur i plasttunnel). Vi deler produksjonen deretter inn etter type planteproduksjon (for eksempel frukt, korn, potet eller fôr). Da sikrer vi at både prisen og vilkårene blir mest mulig riktig for planteproduksjon din.

Forsikringen kan tilpasses etter det som passer deg og din produksjon best. Du kan velge mellom:

  • Ulykke og naturskade
  • Ulykke, naturskade og sykdom

Du kan også velge om du vil utvide med dekning for avlingssvikt. 

Se alle landbruksforsikringene våre

Forsikringssum og driftsinntekter

Forsikringssummen blir satt på grunnlag av driftsinntektene fra produksjonen. Fordi driftsinntektene bestemmer hvor mye forsikringen skal koste og hvor mye du er forsikret for, er det viktig at du har riktige opplysninger registrert hos oss.

Hva skal du registrere som driftsinntekter?

Du skal registrere summen av driftsinntekter for siste godkjente regnskapsår, inkludert produksjonsavhengige tilskudd for produksjonen du har forsikret.

Har du produksjonsforsikring hos oss, kan du logge inn her for å oppdatere opplysningene om driftsinntekter.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.