Rettshjelp

Rettshjelpforsikring dekker enten utgifter til advokat eller mekling når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Default

Om forsikringen

Rettshjelpsforsikringen for deg som er landbrukskunde i Gjensidige er en omfattende forsikring. Den dekker tvister som kan oppstå som eier av landbrukseiendom samt tvister som er knyttet til ulike produksjoner på landbrukseiendommen.

Eksempler på tvister som kan dekkes av rettshjelps­forsikringen:

  • Tvist om grenser, beiterett eller rett til vei
  • Tvist om tomtefeste
  • Tvist som gjelder skatte- og avgiftssaker 

Forsikringssum og egenandel

  • Forsikringssummen er 150 000 kroner
  • Egenandelen er 10 000 kroner. I tillegg kommer en egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen

Velger du utenrettslig mekling dekker forsikringen alle kostander ved mekling og du betaler ingen egenandel. Løses ikke saken ved mekling, kan du benytte rettshjelpforsikringen på ordinær måte innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

Se alle landbruksforsikringene våre