Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Default

Om forsikringen

Rettshjelpsforsikringen for deg som er landbrukskunde i Gjensidige er en omfattende forsikring. Den dekker tvister som kan oppstå som eier av landbrukseiendom samt tvister som er knyttet til ulike produksjoner på landbrukseiendommen.

Eksempler på tvister som kan dekkes av rettshjelps­forsikringen:

  • Tvist om grenser, beiterett eller rett til vei
  • Tvist om tomtefeste
  • Tvist som gjelder skatte- og avgiftssaker