money

Gode grunner til å ha bedriftens pensjonsordning hos oss

Gjensidige er en av de største aktørene innen markedet for innskuddspensjon. Vår mangeårige erfaring fra bransjen gjør at vi er eksperter på pensjon. I tillegg har vi topp avkastning, bransjens beste omdømme og svært tilfredse kunder. Dette gjør oss til en solid pensjonsleverandør.

Hos oss får dere:

  • kunnskap, kompetanse og trygghet
  • god avkastning
  • uavhengig fondsforvaltning
  • bærekraftig forvaltning
  • god oppfølging av ansatte
  • gode digitale løsninger og sterk kundeorientering
  • integrasjon med a-meldingen

Kunnskap, kompetanse og trygghet 

Pensjon er pengene vi skal leve av når vi helt eller delvis slutter å jobbe. Derfor er det viktig at bedriften – og de ansatte føler seg trygge på at pensjonskapitalen deres blir godt ivaretatt. Det gjør den her i Gjensidige.

Vi har solid kompetanse etter lang fartstid i bransjen. I tillegg tilbyr vi skreddersydde pensjonsporteføljer og oppfølgingsløp hos rådgiver etter deres ønske. Det betyr at hos oss kan både bedriften – og de ansatte, få god oppfølging. Rett og slett trygghet for at vi tar vare på pensjonskapitalen på en god måte.  

God avkastning  

Avkastning på pensjonskapitalen har mye å si for hva den enkelte sitter igjen med den dagen de skal ta ut pengene. I et 40 års perspektiv kan et par prosent forskjell i avkastning bety veldig mye for den totale pensjonen.

To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i disse. Bakgrunnen er den gode balansen mellom forventet avkastning og risiko, og at pensjonsprofilene våre, som består av nøye utplukkede fond, har levert god risikojustert avkastning. 

Uavhengig fondsforvaltning 

Gjensidige har en annen forvaltningsfilosofi enn de andre leverandørene av innskuddspensjon. Vi er uavhengige. Vi produserer ikke fond internt, men bruker fond fra eksterne forvaltere til å sette sammen pensjonsprofilene våre. Uavhengighet gir oss frihet – frihet til å velge samarbeidspartnere og til å velge de fondene vi mener passer best for pensjonskundene våre. 
 
Ansvarlige investeringer er alltid tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi inngår kun avtaler med kapitalforvaltere som har betryggende retningslinjer og en tilfredsstillende historikk på området. Hvert kvartal sjekker vi at retningslinjene følges opp på en god måte.  

Bærekraftige investeringer 

Det er ikke likegyldig hva vi investerer pensjonskapitalen i. Mer enn noen gang er det viktig å tenke bærekraft, og akkurat det gjør vi i Gjensidige. Her er noen eksempler på det:

  • The Governance Group gjorde i 2020 en undersøkelse av bærekrafts-rapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, og her får Gjensidige toppkarakteren A for sin miljørapportering.
  • I følge Ipsos' profilundersøkelse for 2021 har Gjensidige det beste omdømmet blant selskapene i finansnæringen. Gjensidiges plassering har vært stigende de siste årene, og vi har hele tiden oppnådd høyere plassering enn konkurrentene våre. Vi topper listen for finansbransjen både når det gjelder omdømme generelt, samfunnsansvar og moral og for miljøbevisstheten vår.
  • Som del av arbeidet vårt med bærekraft, er vi med i FN-initiativet Global Compact. Dette er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

Les mer om bærekraftig investeringer

God oppfølging av ansatte 

Gjensidige er opptatt av å ta vare på bedriftens ansatte ved å informere om og øke forståelsen for pensjon. Dette gjør vi via e-post, brev, SMS, møte, webinar, og ikke minst – på telefon. Gjensidiges autoriserte finansielle rådgivere er tilgjengelig og kan gi gode råd om alt som handler om pensjon og sparing – til bedriften og de ansatte.

Med pensjonsordning hos oss, blir de ansatte en del av fordelsprogrammet «Ansatt Pluss». Dette gir dem gode betingelser på privat forsikring, sparing og pensjon.

For eksempel får de 27 prosent rabatt på forvaltningskostnaden på privat pensjonssparing og gode rabatter ved kjøp av flere forsikringer. Ansatte som kjøper innboforsikring, i tillegg til tre ulike hovedprodukter (bolig-, bil- eller personforsikring), kan få inntil 26 prosent samlerabatt.

Gode digitale løsninger og sterk kundeorientering 

Gjensidige er opptatt av å tilby fremtidsrettede digitale løsninger. Det betyr at vi kontinuerlig forbedrer tjenestene våre, som for eksempel Din Bedrift. Dette er et brukervennlig verktøy hvor du enkelt kan administrere bedriftens pensjons- og forsikringsavtaler, ta ut rapporter og dokumenter, se betalinger og faktura og gjøre bedriftens ajourhold m.m.

På samme måte som bedriften, kan de ansatte følge med på alt som gjelder egen pensjon når de logger inn. Også disse nettsidene er under kontinuerlig utvikling og får stadig ny funksjonalitet.

Vi videreutvikler også Gjensidige-appen. Denne gir de ansatte til enhver tid oppdatert informasjon om pensjonen, og her ser de hva dere sparer til dem hver måned. Appen inneholder også nyttige tips og råd om pensjon og sparing.

Gode kundeopplevelser har over tid skapt en sterk tillit til Gjensidige, og ambisjonen vår er å alltid skape de beste kundeopplevelsene i bransjen. 

Integrasjon med a-meldingen

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapport til myndighetene som blant annet inneholder opplysninger om ansattes inntekt og arbeidsforhold.Vi bruker data fra a-meldingen til å hente informasjon om ansatte i pensjonsordninger. Det betyr at vi automatisk oppdaterer hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha.

Det gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte.