Hva dekker en boligselgerforsikring?

Mange misforstår hva en boligselgerforsikring kan brukes til. Her kan du se eksempler på feil og mangler vi ikke dekker, og som vi vanligvis dekker.

Default

Mange tror at en boligselgerforsikring dekker alle feil man eventuelt oppdager etter å ha kjøpt et hus eller en leilighet. Slik er det ikke, og denne misforståelsen kan føre til frustrasjon og skuffelse uavhengig av hvilket forsikringsselskap man har valgt. Derfor ønsker vi å gi deg en god forståelse av hva boligselgerforsikringen dekker.

Dekkes ikke

 • Boligselgerforsikringen dekker ikke feil som er nevnt i tilstandsrapporten eller boligselgers egenerklæring. Når selgeren har tatt forbehold om konkrete feil eller mangler, for eksempel gjennom å beskrive dem i egenerklæringen, har kjøperen akseptert disse ved kjøp av boligen. Forsikringen dekker heller ikke bygningsdeler som i tilstandsrapporten har fått betegnelsen tilstandsgrad 2 (TG2 - vesentlige avvik) eller tilstandsgrad 3 (TG3 - store eller alvorlige avvik).  

 • Selv om en feil ikke er beskrevet i tilstandsrapporten eller egenerklæringen, betyr det ikke at den automatisk er dekket av forsikringen. Hvis det er naturlig å forvente en slik feil ut fra bygningsdelen eller husets alder og generelle tilstand, vil kjøperen ikke ha et gyldig krav. For eksempel har drenering en forventet levetid på rundt 30 år før den må skiftes ut og bad fra før 2010 (TEK10) er bygget etter andre krav enn bad som bygges i dag. Finner du fuktighet i kjelleren til et hus fra 60-tallet, vil det i utgangspunktet ikke dekkes, da det er ganske vanlig at det er fuktighet i gamle kjellere.

 • Hvis det oppstår som en plutselig, uventet hendelse etter overtakelsen, for eksempel lynnedslag, storm eller naturskade, vil dette dekkes av kjøpers egen husforsikring, ikke av boligselgerforsikringen.

 • Skader som oppstår fordi den som overtar boligen ikke oppfyller sin generelle vedlikeholdsplikt, vil ikke dekkes av forsikringen. Vedlikeholdsplikten inkluderer blant annet jevnlig rensing av takrenner for løv og annet organisk avfall, rensing av innvendige og utvendige sluk og vannlåser osv. 

 • Det er ikke lenger unormalt med skjeggkre i norske boliger, så dette er ikke automatisk dekket. Dersom det avdekkes et særlig stort omfang av skjeggkre eller selger har kjent til skjeggkre uten å opplyse om dette kan det likevel utgjøre en mangel.

  Dersom forekomsten av skjeggkre representerer en mangel etter avhendingsloven vil det bli utmålt et prisavslag som tilsvarer rimeligste forsvarlige saneringskostnad. I likhet med andre insekter, dekker ikke forsikringen krav om erstatning på grunn av verdireduksjon av boligen forårsaket av skjeggkre. 

Dekkes vanligvis

 • Dette kan dekkes hvis badet er under 10 år gammelt og vann trenger igjennom gulv eller vegger. Da vil vi dekke en reparasjon av lekkasjen. Vi vil normalt også dekke kostnadene for å reparere følgeskader som vanligvis oppstår når vann trenger gjennom et bad. Unntaket er hvis dette oppstår som en plutselig, uventet hendelse etter overtakelsen for eksempel som følge av at et vannrør som sprekker, lynnedslag, storm eller naturskade. Dette dekkes i så fall av kjøpers egen husforsikring. 

 • Dette kan dekkes hvis installasjonene er nyere enn 10 år og feilene ikke er nevnt i tilstandsrapporten eller egenerklæringsskjemaet eller hvis de er ulovlige eller ikke fungerer. Da dekker forsikringen reparasjonskostnadene hos en elektriker. Skulle det være følgekostnader som krever reparasjon av for eksempel tak og vegger, vil vi også dekke kostnadene for snekker eller murer.

 • Hvis taket er nokså nytt og vann trenger igjennom, vil vi normalt dekke en reparasjon av lekkasjen. Vi vil også dekke kostnadene for å reparere følgeskader som vanligvis oppstår når vann kommer gjennom et tak. 

 • Hvis gulvet har store nedbøyninger eller skjevheter forårsaket av feil i konstruksjonen, vil vi normalt dekke kostnadene for å reparere gulv og konstruksjon.  

 • Hvis huset er under 10 år gammelt og vann trenger inn i kjelleren, vil vi normalt dekke en reparasjon av lekkasjen. Vi vil også dekke kostnadene for å reparere følgeskader som vanligvis oppstår når vann kommer inn i kjelleren.

 • Dette kan dekkes hvis badet er nokså nytt og avviket ikke er beskrevet. Vi vil også dekke kostnadene for å reparere følgeskader som vanligvis oppstår når vann renner andre steder ut i boligen. Bad som er over 15 år gamle, vil i utgangspunktet ikke dekkes, da det er ganske vanlig at feil oppstår på eldre bad. 

 • Hvis badet er under 10 år gammelt og vann trenger igjennom, vil vi dekke en reparasjon av lekkasjen. Vi vil også dekke kostnadene for å reparere følgeskader som vanligvis oppstår når vann renner andre steder ut i boligen. For eldre bad vil manglende membran normalt ikke dekkes, siden bad er bygget etter datidens byggeskikk og standarder. 

 • Eierskifteforsikringen kan i noen tilfeller dekke en muggsanering hvis det er så mye mugg i oppholdsrom at det fører til forurensing av inneklimaet, og at dette overskrider hva det er naturlig å forvente. Vurderingen er objektiv, og belager seg ikke på om du er allergisk eller har barn som bor i huset.

  Mugg og sopp er i en gråsone, siden det alltid vil være en viss mengde det i et hus. Spesielt i eldre hus er det som regel en viss grad av mugg i loft, kjeller og krypkjeller.

  Hvis fukt er innenfor det man kan forvente i lys av boligens alder og tilstand, er det ingen mangel. Hvis du for eksempel finner mugg og sopp i en krypkjelleren fra 60-tallet, vil det i utgangspunktet ikke dekkes, da det er ganske vanlig med fukt og sopp i slike eldre kjellere.

Kort om boligselgerforsikring

Gjensidiges boligselgerforsikring trygger bolighandelen for både selger og kjøper. Vi dekker selgers erstatningsansvar, og vi sørger for at kjøper får utbetalt eventuell erstatning hen har krav på.

 • En boligselgerforsikring dekker skader eller mangler fra 10 000 kroner og oppover (til kjøpesummen, eller maks 14 millioner) og gjelder i 5 år fra overtakelse.
 • Det er loven for kjøp og salg av eiendom (avhendingsloven) som regulerer hva som er en feil eller mangel som boligkjøper kan søke erstatning for.
 • Det er til enhver tid vilkårene i forsikringen som gjelder.