Spørsmål og svar om pensjon og sparing

Finner du ikke svar på det du lurer på, ring 915 03100 (+47 915 03100 fra utlandet) mandag til fredag mellom klokken 8 og 16.

Vil du ha personlige spareråd? Få hjelp av en autorisert finansiell rådgiver

Få oversikt over pensjonen din

Pensjon fra nåværende arbeidsgiver

Pensjon fra tidligere arbeidsgiver

Spar kostnader og få bedre oversikt ved å samle pensjonsavtalene dine hos oss
Icon-tip

Privat pensjonssparing

 • Individuell pensjonssparing (IPS)

 • IPS er en konto for fondssparing til pensjon med skattefordeler. Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt.

  Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

 • Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt.

  • Inntil 8 800 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
  • Innestående penger er fritatt for formueskatt
  • Utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
  • Du får utsatt skatt i den perioden du sparer, frem til utbetaling
  • Fondsbytte i spareperioden utløser heller ikke skatt
 • Utbetaling kan du tidligst få fra du er 62 år og den må vare i minimum 10 år og til du er 80 år. Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond bortfaller. Ved dødsfall utbetaler vi saldoen til de etterlatte. 

 • Fondskonto Link

 • Fondskonto Link er sparing i fond helt uten bindingstid på pengene. Du kan spare et fast beløp hver måned og/eller investere et engangsbeløp når det passer deg. Du kan plassere pengene i alle tilgjengelige fond, eller velge en ferdig pensjonsprofil som passer for din sparetid og risikovilje.

  Les mer om Fondskonto Link

 • Du kan bytte fond så ofte du vil i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen.

 • Fondsbyttene blir gjennomført innen 2 døgn. Med Fondskonto Link slipper du også sluttsedler i selvangivelsen når du bytter fond.

 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Du kan også velge å få månedlige utbetalinger eller et engangsbeløp ved avtalt alder.

 • IPA

 • IPA er en lukket spareordning der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder.

  IPA hadde skattefordeler frem til 12. mai 2006. Da ble ordningen erstattet av Individuell Pensjonssparing (IPS), som også har skattefordeler.

 • Den totale saldoen på avtalen blir utbetalt:

  • når du blir pensjonist, men tidligst fra fylte 64 år
  • månedlig
  • over minimum 10 år

Privat pensjonssparing

Fondskonto Link er fleksibel sparing i fond. Spar så mye du vil og ta ut pengene når du vil.

IPS - individuell pensjonssparing med skattefordel. Spar opptil 40 000 og få inntil 8 800 kroner i skattefordel.

Fondsbytte

 • Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Bytter du fond etter klokken 14 får du kursen den påfølgende dagen. For eksempel får et kjøp på mandag klokken 15, onsdagens kurs.

Uførepensjon

Pensjonsordliste

 • Det meste av pensjonen din kommer fra folketrygden og utbetales av Nav. Etter pensjons­reformen gjelder forskjellige regler for opptjening, avhengig av hvilket år du er født:

  Født 1953 eller tidligere – gamle regler
  De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor mye du du får i pensjon fra folketrygden. Full alderspensjon krever 20 års opptjening.

  Født 1963 eller senere – nye regler
  Hvor mye du får utbetalt er avhengig av din pensjonsgivende inntekt fra du er 13 til du 75 år. Årlig opptjening er begrenset til 18,1 % av arbeids­inntekt opp til 7,1 G.

  Hvis du er født mellom 1954 og 1962 vil du få en gradvis overgang til de nye reglene

  nav.no kan du se hvor mye du vil få utbetalt i alders­pensjon fra folke­trygden.

 • Tjenestepensjon kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og betales helt eller delvis av arbeidsgiver.

  Tjenestepensjonen kan være innskudds- eller ytelsesbasert.

 • Ytelsespensjon garanterer en viss prosentandel av siste års inntekt i pensjon:

  • Offentlig ansatte (med 30 års opptjeningstid) får 66 % av inntekten
  • Privat ansatte får mellom 60 og 70 % av inntekten
 • Innskuddspensjon kan sammenlignes med å spare i fond. Arbeidsgiveren din betaler minimum 2 % av inntekten din til en spareordning der du selv velger fond eller pensjonsprofil for sparingen. De oppsparte midlene utbetales som pensjon, månedlig, til du er 77 år.

 • Levealdersjustering innebærer at pensjonen din blir justert etter forventet levealder i befolkningen. Når levealderen øker, må oppsparte pensjonsmidler fordeles over flere pensjonsår.

  nav.no kan du se hva som er forventet levealder for ditt årskull.