YS Livs­forsikring

YS Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du skulle falle fra, enten på grunn av sykdom eller ulykke. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Fordeler med YS Livsforsikring

  • Engangsutbetaling til etterlatte dersom du faller fra før du blir 75 år
  • Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene
  • Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem

Hvem bør ha livsforsikring?

Hvis du har barn og gjeld, eller har samboer/ektefelle som er avhengig av inntekten din bør du ha en livsforsikring.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Ekstra god pris for YS-medlemmer
Priseksempel: Er du 35 år og velger en utbetaling på 2,4 millioner kroner så koster det kun 51 kroner i måneden.

Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Hvordan blir pengene utbetalt?
Når du kjøper livsforsikring velger du en forsikringssum. Denne blir utbetalt i sin helhet hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år. Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Hvem får erstatningen?
Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få erstatning hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.


Ta kontakt med oss på 915 03100 hvis du vil endre mottaker eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din.

Relatert innhold

{ "appId": "ysDodsfall", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Med YS Livsforsikring kan du sikre de etterlatte med en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Kjøper du livsforsikring må du også fylle ut en helseerklæring.</p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 35, "minAge": 18, "maxAge": 69, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Denne forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 69 år." }, "coverage": { "label": "Velg engangsutbetaling", "options": [ { "labelBold": "30G", "label": "(3 040 530 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "24G", "label": "(2 432 424 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "18G", "label": "(1 824 318 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "12G", "label": "(1 216 212 kr)", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 1 }, "addCoInsured": "Legg til samme livsforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "12G": 307, "18G": 481, "24G": 614, "30G": 775 }, "coInsured": { "12G": 307, "18G": 481, "24G": 614, "30G": 775 } } }, { "age": { "min": 36, "max": 40 }, "price": { "buyer": { "12G": 540, "18G": 836, "24G": 1080, "30G": 1376 }, "coInsured": { "12G": 540, "18G": 836, "24G": 1080, "30G": 1376 } } }, { "age": { "min": 41, "max": 45 }, "price": { "buyer": { "12G": 867, "18G": 1336, "24G": 1734, "30G": 2203 }, "coInsured": { "12G": 854, "18G": 1316, "24G": 1708, "30G": 2170 } } }, { "age": { "min": 46, "max": 50 }, "price": { "buyer": { "12G": 1324, "18G": 2032, "24G": 2648, "30G": 3356 }, "coInsured": { "12G": 1324, "18G": 2032, "24G": 2648, "30G": 3356 } } }, { "age": { "min": 51, "max": 55 }, "price": { "buyer": { "12G": 1693, "18G": 2596, "24G": 3386, "30G": 4289 }, "coInsured": { "12G": 1693, "18G": 2596, "24G": 3386, "30G": 4289 } } }, { "age": { "min": 56, "max": 60 }, "price": { "buyer": { "12G": 2022, "18G": 3098, "24G": 4044, "30G": 5120 }, "coInsured": { "12G": 2022, "18G": 3098, "24G": 4044, "30G": 5120 } } }, { "age": { "min": 61, "max": 65 }, "price": { "buyer": { "12G": 2125, "18G": 3255, "24G": 4250, "30G": 5380 }, "coInsured": { "12G": 2125, "18G": 3255, "24G": 4250, "30G": 5380 } } }, { "age": { "min": 66, "max": 70 }, "price": { "buyer": { "12G": 2666, "18G": 4082, "24G": 5332, "30G": 6748 }, "coInsured": { "12G": 2666, "18G": 4082, "24G": 5332, "30G": 6748 } } }, { "age": { "min": 71, "max": 75 }, "price": { "buyer": { "12G": 4222, "18G": 6463, "24G": 8444, "30G": 10685 }, "coInsured": { "12G": 4222, "18G": 6463, "24G": 8444, "30G": 10685 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 101351, "12G": [ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ], "18G": [ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.25, 16.5, 15.75, 15, 14.25, 13.5, 12.75, 12, 11.25, 10.5, 9.75, 9, 8.25, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 ], "24G": [ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ], "30G": [ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28.75, 27.5, 26.25, 25, 23.75, 22.5, 21.25, 20, 18.75, 17.5, 16.25, 15, 13.75, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. jan 2021: 101 351 kroner" }, "vilkaar": { "url": "/_attachment/205523/", "text": "Last ned vilkårene (pdf)" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.<br>Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.", "form": { "title": "Kjøp YS Livsforsikring", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Valgt engangsutbetaling", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredProfession": "Yrket til ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "professions": [ "Fiskeri eller offshore", "Handel, service eller håndverk", "Helse eller omsorg", "Heltidsstudier", "Hjemmeværende eller pensjonist", "Hotell eller restaurant", "Industri, bygg eller anlegg", "Kontor", "Kultur, media eller forskning", "Landbruk eller skogbruk", "Politi, brannvesen, vekter eller forsvar", "Sport", "Transport", "Trygdet", "Undervisning" ], "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_livsforsikring_ys", "appShort": "ys", "appPath": "livsforsikring" } }

Fordeler med YS Livsforsikring

  • Engangsutbetaling til etterlatte dersom du faller fra før du blir 75 år
  • Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene
  • Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem

Hvem bør ha livsforsikring?

Hvis du har barn og gjeld, eller har samboer/ektefelle som er avhengig av inntekten din bør du ha en livsforsikring.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Ekstra god pris for YS-medlemmer
Priseksempel: Er du 35 år og velger en utbetaling på 2,4 millioner kroner så koster det kun 51 kroner i måneden.

Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Hvordan blir pengene utbetalt?
Når du kjøper livsforsikring velger du en forsikringssum. Denne blir utbetalt i sin helhet hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år. Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Hvem får erstatningen?
Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få erstatning hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.


Ta kontakt med oss på 915 03100 hvis du vil endre mottaker eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din.

Har du sikret deg godt nok?

Helse- og livsforsikringer som du og ektefellen/partneren din kan kjøpe til medlemspris.

 
 Singel uten barnPar og familier
YS LivsforsikringKan vurderes* Viktig
YS Uføreforsikring PlussViktig Viktig
YS FamilieulykkesforsikringLurtLurt
Alvorlig sykdomLurtLurt
Behandlingsforsikring PlussLurtLurt

*Avhengig av økonomiske forpliktelser

Usikker på hvilke forsikringer du bør ha?

Vi er eksperter på forsikring, og tilbyr rådgivning over video eller telefon. Her skreddersyr vi en løsning som passer akkurat for deg og din livssituasjon.