YS Livs­forsikring

Det tar ofte opptil 3 år før en familie er økonomisk på fote igjen etter et dødsfall.

YS Livsforsikring reduser konsekvensen av tapt inntekt i familien, og gir en engangs­utbetaling til etter­latte.

Livsforsikring som varer til 75 år

Med lenger arbeidsliv, følger også et lenger liv med lån og forpliktelser.

Hvem bør ha livsforsikring?

Du som har noen som er avhengig av inntekten din.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn.

Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Relatert innhold

Livsforsikring som varer til 75 år

Med lenger arbeidsliv, følger også et lenger liv med lån og forpliktelser.

Hvem bør ha livsforsikring?

Du som har noen som er avhengig av inntekten din.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn.

Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Samboer eller ektefelle får også YS-pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.
{ "appId": "ysDodsfall", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Med YS Livsforsikring kan du sikre de etterlatte med en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Kjøper du livsforsikring må du også fylle ut en helseerklæring.</p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 35, "minAge": 18, "maxAge": 69, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Denne forsikringen kan kun tegnes av personer mellom 18 og 69 år." }, "coverage": { "label": "Velg engangsutbetaling", "options": [ { "labelBold": "30G", "label": "(3 040 530 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "24G", "label": "(2 432 424 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "18G", "label": "(1 824 318 kr)", "textRight": "" }, { "labelBold": "12G", "label": "(1 216 212 kr)", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 1 }, "addCoInsured": "Legg til samme livsforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "12G": 307, "18G": 481, "24G": 614, "30G": 775 }, "coInsured": { "12G": 307, "18G": 481, "24G": 614, "30G": 775 } } }, { "age": { "min": 36, "max": 40 }, "price": { "buyer": { "12G": 540, "18G": 836, "24G": 1080, "30G": 1376 }, "coInsured": { "12G": 540, "18G": 836, "24G": 1080, "30G": 1376 } } }, { "age": { "min": 41, "max": 45 }, "price": { "buyer": { "12G": 867, "18G": 1336, "24G": 1734, "30G": 2203 }, "coInsured": { "12G": 854, "18G": 1316, "24G": 1708, "30G": 2170 } } }, { "age": { "min": 46, "max": 50 }, "price": { "buyer": { "12G": 1324, "18G": 2032, "24G": 2648, "30G": 3356 }, "coInsured": { "12G": 1324, "18G": 2032, "24G": 2648, "30G": 3356 } } }, { "age": { "min": 51, "max": 55 }, "price": { "buyer": { "12G": 1693, "18G": 2596, "24G": 3386, "30G": 4289 }, "coInsured": { "12G": 1693, "18G": 2596, "24G": 3386, "30G": 4289 } } }, { "age": { "min": 56, "max": 60 }, "price": { "buyer": { "12G": 2022, "18G": 3098, "24G": 4044, "30G": 5120 }, "coInsured": { "12G": 2022, "18G": 3098, "24G": 4044, "30G": 5120 } } }, { "age": { "min": 61, "max": 65 }, "price": { "buyer": { "12G": 2125, "18G": 3255, "24G": 4250, "30G": 5380 }, "coInsured": { "12G": 2125, "18G": 3255, "24G": 4250, "30G": 5380 } } }, { "age": { "min": 66, "max": 70 }, "price": { "buyer": { "12G": 2666, "18G": 4082, "24G": 5332, "30G": 6748 }, "coInsured": { "12G": 2666, "18G": 4082, "24G": 5332, "30G": 6748 } } }, { "age": { "min": 71, "max": 75 }, "price": { "buyer": { "12G": 4222, "18G": 6463, "24G": 8444, "30G": 10685 }, "coInsured": { "12G": 4222, "18G": 6463, "24G": 8444, "30G": 10685 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 101351, "12G": [ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ], "18G": [ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.25, 16.5, 15.75, 15, 14.25, 13.5, 12.75, 12, 11.25, 10.5, 9.75, 9, 8.25, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 ], "24G": [ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ], "30G": [ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28.75, 27.5, 26.25, 25, 23.75, 22.5, 21.25, 20, 18.75, 17.5, 16.25, 15, 13.75, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. jan 2021: 101 351 kroner" }, "vilkaar": { "url": "/_attachment/205523/", "text": "Last ned vilkårene (pdf)" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.<br>Gå videre for å kjøpe denne forsikringen.", "form": { "title": "Kjøp YS Livsforsikring", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Valgt engangsutbetaling", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredProfession": "Yrket til ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "professions": [ "Fiskeri eller offshore", "Handel, service eller håndverk", "Helse eller omsorg", "Heltidsstudier", "Hjemmeværende eller pensjonist", "Hotell eller restaurant", "Industri, bygg eller anlegg", "Kontor", "Kultur, media eller forskning", "Landbruk eller skogbruk", "Politi, brannvesen, vekter eller forsvar", "Sport", "Transport", "Trygdet", "Undervisning" ], "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_livsforsikring_ys", "appShort": "ys", "appPath": "livsforsikring" } }

Tjenester som kan gjøre hverdagen enklere

Forsikringene våre inkluderer tjenester som kan gjøre hverdagen din litt enklere. I dagens situasjon er det ekstra fint å kunne få god hjelp mens du sitter trygt hjemme i din egen stue.

Les mer om de ulike tjenestene vi tilbyr og se om de er inkludert i forsikringene dine: