YS Livs­forsikring

YS Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du skulle falle fra, enten på grunn av sykdom eller ulykke. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Fordeler med YS Livsforsikring

 • Engangsutbetaling til etterlatte dersom du faller fra før du blir 75 år
 • Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene
 • Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem


Hvem bør ha livsforsikring?

Hvis du har barn og gjeld, eller har samboer/ektefelle som er avhengig av inntekten din bør du ha en livsforsikring.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Ekstra god pris for YS-medlemmer

Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Hvordan blir pengene utbetalt?

Når du kjøper livsforsikring velger du en forsikringssum. Denne blir utbetalt i sin helhet hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år. Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Hvem får erstatningen?

Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få erstatning hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.
 

Hvis du vil endre mottaker, kjøpe YS Livsforsikring eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din, kan du ringe oss på 915 03100 eller bli oppringt.

Relatert innhold

Avtal et rådgivningsmøte når det passer deg

Få hjelp av en rådgiver til å finne personforsikringer som passer for deg og din familie- og arbeidssituasjon. I et video- eller telefonmøte, ser vi på hele forsikringsbehovet ditt og skreddersyr en løsning som passer ditt eller deres økonomi og ønsker.

Fordeler med YS Livsforsikring

 • Engangsutbetaling til etterlatte dersom du faller fra før du blir 75 år
 • Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene
 • Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem


Hvem bør ha livsforsikring?

Hvis du har barn og gjeld, eller har samboer/ektefelle som er avhengig av inntekten din bør du ha en livsforsikring.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn. Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Ekstra god pris for YS-medlemmer

Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Hvordan blir pengene utbetalt?

Når du kjøper livsforsikring velger du en forsikringssum. Denne blir utbetalt i sin helhet hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år. Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Hvem får erstatningen?

Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få erstatning hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.
 

Hvis du vil endre mottaker, kjøpe YS Livsforsikring eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din, kan du ringe oss på 915 03100 eller bli oppringt.

YS Livsforsikring 2022 – medlemspris i kroner per år

Alder Priser 12 G Priser 18 G Priser 24 G Priser 30 G
18-35 år 322 505 644 827
36-40 år 567 878 1 134 1 445
41-45 år 910 1 402 1 820 2 312
46-50 år 1 390 2 133 2 780 3 523
51-55 år 1 778 2 726 3 556 4 504
56-60 år 2 123 3 253 4 246 5 376
61-65 år 2 231 3 418 4 462 5 649
66-70 år 2 799 4 286 5 598 7 085
71-75 år 4 499 6 888 8 998 11 387

*G betyr grunnbeløp i folketrygden. Per 1. mai 2022 tilsvarer 1 G: 111.477 kroner
 

Bli oppringt og kjøp YS Livsforsikring

Har du sikret deg godt nok?

Få ekstra trygghet for deg og dine med helse- og livsforsikringer som du og ektefellen/partneren din kan kjøpe til medlemspris.

  Singel uten barn Par og familier
YS Livsforsikring Kan vurderes* Viktig
YS Uføreforsikring Pluss Viktig Viktig
YS Familieulykkeforsikring Lurt Lurt
Alvorlig Sykdom Lurt Lurt
Behandlingsforsikring Pluss Lurt Lurt
*Avhengig av økonomiske forpliktelser    

Er du ikke YS-medlem?

Fordelene gjelder for deg som er medlem i et YS-forbund. Her er en oversikt over forbundene:

 • BFO
 • Delta
 • Finansforbundet
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Negotia
 • Norsk Tollerforbund
 • Parat
 • SAFE
 • Skatteetatens Landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • STAFO
 • Yrkestrafikkforbundet