Spørsmål og svar om pensjon og fondssparing

Har du spørsmål om pensjon og fondssparing, er du ikke alene. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om pensjon og sparing i fond.

Default

Få oversikt over pensjonen din

Egen pensjonskonto

Pensjon fra nåværende arbeidsgiver

Pensjon fra tidligere arbeidsgiver

Spar kostnader og få bedre oversikt ved å samle pensjonsavtalene dine hos oss
Icon-tip

Privat pensjonssparing

 • Individuell pensjonssparing (IPS)

 • IPS er en konto for fondssparing til pensjon med skattefordeler. Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt.

  Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

 • Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt.

  • Inntil 8 800 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
  • Innestående penger er fritatt for formueskatt
  • Utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
  • Du får utsatt skatt i den perioden du sparer, frem til utbetaling
  • Fondsbytte i spareperioden utløser heller ikke skatt
 • Utbetaling kan du tidligst starte fra du er 62 år og den må vare i minimum 10 år og til du er 80 år.

  Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond bortfaller.

  Ved dødsfall utbetaler vi saldoen til de etterlatte.

 • Fondskonto

 • Fondskonto er sparing i fond helt uten bindingstid på pengene. Du kan spare månedlig og/eller innbetale enkeltbeløp når det passer deg. Du kan plassere pengene i alle tilgjengelige fond, eller velge en ferdig pensjonsprofil som passer for din sparetid og risikovilje.

  Les mer om Fondskonto
  Start sparing i Fondskonto

 • Du kan bytte fond så ofte du vil i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen.

 • Fondsbyttene blir gjennomført innen 2 døgn. Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Bytter du fond etter klokken 14 får du kursen den påfølgende dagen. For eksempel får et fondsbytte på mandag klokken 15, onsdagens kurs.

 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Du kan også velge å få månedlige utbetalinger eller et engangsbeløp ved avtalt alder.

 • IPA

 • IPA er en lukket spareordning der pengene dine er bundet frem til pensjonsalder.

  IPA hadde skattefordeler frem til 12. mai 2006. Da ble ordningen erstattet av Individuell Pensjonssparing (IPS), som også har skattefordeler.

 • Den totale saldoen på avtalen blir utbetalt:

  • når du blir pensjonist, men tidligst fra fylte 64 år
  • månedlig
  • over minimum 10 år

Privat pensjonssparing

Fondskonto er fleksibel sparing i fond med utsatt skatt på avkastningen frem til utbetaling. Spar så mye du vil og ta ut pengene når du vil.

Individuell pensjonssparing (IPS) er sparing i fond med skattefordel. Spar opptil 15 000 og få inntil 3 300 kroner i skattefordel.

Fondsbytte

 • Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Bytter du fond etter klokken 14 får du kursen den påfølgende dagen. For eksempel får et fondsbytte på mandag klokken 15, onsdagens kurs.

Uførepensjon

Ordlister

Synes du det er vanskelig å forstå alle ord og uttrykk innenfor pensjon, aksjer og fond? I så fall er du ikke alene.

Her er to lister med de mest brukte begrepene.