Hopp til innhold

Cyberforsikring

Gir dere rask hjelp og økonomisk erstatning hvis bedriften utsettes for et sikkerhetsbrudd eller datatap.

Fordeler med cyberforsikring:

Trygghet ved et cyberangrep

Rask hjelp fra IT-eksperter

Få dekket økonomisk tap

Hva er cyberforsikring?

Mulige konsekvenser av et datainnbrudd

 • kostbar nedetid hvis datasystemer ikke fungerer som de skal
 • tap av kritisk data, som kundedata, produksjonsdata eller ordresystem
 • svekket omdømme – i verste fall tap av avtaler og kontrakter 

Alle bedrifter, små som store, kan bli utsatt for cyberangrep, enten målet er sabotasje, økonomisk gevinst eller utpressing. Cyberforsikringen vår gir dere økonomisk sikkerhet og profesjonell hjelp til å begrense skadene.

Hva dekker cyberforsikring?

Gjelder forsikringer som er kjøpt etter 1. juni 2024. Har dere kjøpt forsikringen før 1. juni 2024, logg inn og se hva den dekker.

Cyber

Hjelp til å kartlegge omfanget

Er dere utsatt for et cyberangrep – eller har dere mistanke om det – får dere hjelp fra profesjonelle rådgivere som undersøker det som har skjedd, og hvilke tekniske og juridiske konsekvenser det får.

Rådgiverne hjelper til med å varsle Datatilsynet og personer som eventuelt er berørt. De undersøker også bedriftens betalingskort og kreditt- og identitetsopplysninger.

Dere får også hjelp til medie- og krisehåndtering.

Rekonstruksjon av data og programvare

Vi dekker kostnadene til å rekonstruere, reinstallere og gjenopprette data og programvare etter et datainnbrudd.

Driftstap

Hvis angrepet fører til helt eller delvis stans i driften, får dere erstatning for det økonomiske tapet. 

Krav om erstatning fra tredjepart

Forsikringen dekker erstatningskrav fra kunder, leverandører eller andre hvis

 • dere ikke har varslet om sikkerhetsbruddet og de får økonomisk tap eller mister personopplysninger
 • dere har utarbeidet mediemateriell som kan påføre dem et økonomisk tap
Sanksjoner og pålegg fra det offentlige

Statlige tilsyn skal sørge for at lovens intensjoner følges opp. Forsikringen kan dekke utgifter dere får som følge av pålegg fra myndighetene. 

Betalingskort - kostnader

Selger dere varer eller tjenester med betalingskortløsning, kan dere bli ansvarlig overfor kunder og betalingsleverandører. Forsikringen kan dekke kostnadene som et sikkerhetsbrudd eller datatap fører til.

Digital utpressing

Løsepenger dekkes ikke, men digital utpressing kan føre til andre tap, for eksempel at digitale løsninger må erstattes av manuelle løsninger. 

Mer om forsikringen

Ikke dekket av forsikringen
 • overtredeslesgebyr
 • betaling av løsepenger
 • utgifter til vedlikehold og forbedringer
 • fysiske skader på personer eller eiendeler 
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Sjekk hvor sikker bedriften er

I samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) har vi laget et verktøy som hjelper deg med å kartlegge hvor godt rustet bedriften er mot et cyberangrep. Ta testen helt kostnadsfritt (dnv.com)

Tegn på cyberangrep

Alle bedrifter kan bli utsatt for cyberangrep. Se IT-ekspertenes råd om hvordan du kan beskytte bedriften og hvilke tegn du bør være oppmerksom på.

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje

Mange trenger også ...