Hopp til innhold

Informasjon i forbindelse med ekstremværer

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig i forbindelse med ekstremvær. Informasjonen er generell, og du må gjerne ta kontakt med oss for å avklare spørsmål og ta opp eventuelle behov du har. 

Hva er en naturskade? 

Naturskade i lovens forstand er skade som direkte skyldes storm, stormflo, flo, skred, vulkanutbrudd og jordskjelv.  

Storm

Ved storm menes vind med vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm). Om vinden er svakere enn storm kan skaden likevel vurderes av forsikringen din og vi anbefaler derfor at du melder skaden likevel. 

Flom 

En annen vanlig naturskade er flom, som skyldes ekstraordinært nedbør og/eller snøsmelting som fører til høy vannstand. Dette fører til at elver, bekker og vassdrag kan gå utover sine bredder. 

Du trenger ikke å vite om skaden er dekket før du melder skade.

Egenandel ved naturskader

Ved naturskade på bygninger, innbo og eiendeler er egenandelen lovbestemt i Norge på kroner 8 000. 

Kjøretøy, traktorer, maskiner og lignende omfattes ikke av naturskadeloven, men skader kan likevel dekkes av kjøretøyets egen kaskoforsikring. 

Skade på bygninger eller innbo/eiendeler

Om hus, bygninger eller innbo er skadet melder du skaden på nett. Det er den raskeste måten å komme i kontakt med oss på. 

Meld skade på innbo

Meld skade på hus eller hytte

Meld skade på bygning (bedriftskunde)

Vi regner dessverre med at det kan ta lengre tid enn normalt å håndtere skader etter «Ingunn» fordi det vil være mange som trenger håndverkere samtidig i berørte områder. 

Ekstra boutgifter etter skade 

Dersom du får ekstra bokostnader som følge av at boligen er skadet, eller at du ikke har tilgang til boligen, erstatter vi disse ekstrakostnadene. Erstatningen settes basert på normal markedsleie og avtales direkte med skadebehandler etter at du har meldt skade. Merutgifter ved å bo borte dekkes av innboforsikringen. 

Er du uten strøm?

Innboforsikringen din kan dekke matvarer i fryser eller kjøleskap hvis strømbruddet fører til at matvarene blir ødelagt. Det er nettselskapet ditt som kan hjelpe deg med å få strømmen tilbake. 

Skade på kjøretøy og båt

Skade på kjøretøy

Du kan enkelt melde skade på nett, så hjelper vi deg med å finne et verksted i nærheten. For å få erstattet skader som skyldes naturskader må du ha kaskoforsikring på kjøretøyet. Er det bare glass som er skadet dekkes vanligvis dette også med delkasko.  

Meld skade på bil

Meld skade på firmabil og andre kjøretøy

Skade på fritidsbåt

Skade som følge av ekstremvær og storm omfattes av forsikringene våre Båt Kasko og Båt Pluss.

Meld skade på fritidsbåt

Dekker innboforsikringen skader på båt?

Innboforsikringen vår dekker skade som følge av naturskade som storm eller flom på fritidsbåt med deler og tilbehør som befinner seg på forsikringsstedet. Dekningen er begrenset til 60 000 kroner.

Skade på campingvogn

Meld skade på campingvogn

Borettslag og sameier 

I borettslag og sameier er alle bygninger forsikret samlet. Vår dialog om erstatninger for bygningsskader skjer derfor med styret eller den som er ansvarlig for forsikring.  

Om du har spørsmål angående forsikringen kan du kontakte styret og de vil formidle videre til oss. Så snart skaderapporten er klar og vi har oversikt over skaden vil styret bli kontaktet av oss.

Meld skade på borettslag og sameie

Landbruk   

Har du fått skade på bygning og eiendeler er det tilstrekkelig at du melder inn én skade. Har du også fått skade på bil, produksjoner eller noe annet må det meldes inn skade på dette hver for seg. Heldigvis betaler du bare én egenandel når skaden skyldes samme hendelse og du har forsikringene dine i samme selskap.

Meld skade som landbrukskunde

Jeg har meldt skade. Hva skjer videre?

  • For skade på bygninger vil servicepartneren vår kontakte deg senest neste arbeidsdag for å avtale neste steg i skadesaken. Merk at ved større hendelser kan det bli mangel på håndverkere i berørte områder. 
  • For skade på kjøretøy kan du velge verksted mens du melder inn skaden. Da avtaler du tid for reparasjon direkte med verkstedet du valgte i skademeldingen. 
  • For både bygninger og kjøretøy er det raskeste å melde inn skaden på nett. Da slipper du også å vente i telefonkø 
  • Trenger du veihjelp kan du ringe oss hele døgnet på915 03 100. 

Du kan når som helst skrive på skadesaken din og legge til mer informasjon, bilder eller dokumenter.

Privatkunde: Logg inn og skriv på skadesaken din 

Bedriftskunde: Logg inn og skriv på skadesaken din 

Landbrukskunde: Logg inn og skriv på skadesaken din 

Hva kan jeg gjøre selv? 

Det er mye du kan gjøre selv.

  • Sikre mennesker, dyr og verdier 
  • Ta oversiktsbilder og detaljerte bilder av hva som er skadet 
  • Begynne opprydning, men ikke kaste/kjøre bort ting 
  • Skriv lister med alder på innbo og løsøre som er skadet 
  • Få ut eventuelt vann, luft godt og slipp fukt ut av bygningen 
  • Når du har oversikt så send bilder og informasjon til oss når du melder skade eller last det opp i skadesaken din etter at du har meldt en skade.  

Det vil bli utfordringer med kapasiteten til håndverkere i berørte områder. 

Hva dekker reiseforsikringen? 

Reiseforsikringen kan dekke avbestilling av reisen din dersom du får alvorlig skade på egen bolig eller forretning som krever at du er tilstede.

Hvis transportmidlet du sitter i eller har planlagt å reise med, forsinkes med 1,5 time eller mer på grunn av ekstremvær (værforhold, skred eller ras) erstattes nødvendige merutgifter til overnatting og transport for å innhente forhåndsbetalt reiserute med offentlig transportmiddel.  

Reisen må være påbegynt før forsinkelsen inntreffer for at det skal være omfattet av forsikringen 

Hva dekkes ikke av reiseforsikringen? 

Kansellerte fly, ferger og lignende dekkes ikke av reiseforsikringen fordi transportøren er ansvarlig for disse kostnadene. Reiseforsikringen dekker heller ikke om du ikke har lyst til å reise.  

Kontaktinformasjon

Vi forstår om du har spørsmål og svarer gjerne på alt vi kan, men vi ber om forståelse for at det vil ta lenger tid å få hjelp når det er store hendelser som ekstremvær og mange er berørt.

Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart. 

Telefon: 915 03 100

Privatkunde: Logg inn og skriv på skadesaken din 

Bedriftskunde: Logg inn og skriv på skadesaken din 

Landbrukskunde: Logg inn og skriv på skadesaken din