Hopp til innhold

Forsikringer for KOL-medlemmer

Vi samarbeider med Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening for å sikre deg som medlem gode rabatter på forsikring hos oss.

Gode medlemspriser

Blant annet ekstra god pris på forsikringer til bilen, fritid og hjemmet

Mulighet til å kjøpe de gunstige Tekna-forsikringene

Siden KOL og Tekna er organisasjoner under Akademikerparaplyen, kan du som KOL-medlem kjøpe ekstra gunstige forsikringer

Forsikringer til medlemspris

Personforsikringer fra Tekna

Tekna Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du dør. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Jo yngre og jo mer gjeld du har, desto viktigere. Forsikringen gir månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet og en engangsutbetaling dersom du blir varig arbeidsufør.

En ulykkesforsikring som sikrer hele familien en utbetaling i tilfelle av varig invaliditet som følge av ulykke.

Slipp lange helsekøer og få god oppfølging i ettertid. Som Tekna-medlem får du ekstra gunstig pris på Behandlingsforsikring. Om du ønsker samme forsikring for ektefelle, samboer eller partner får han eller hun samme pris som deg. 

Denne forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis du får en alvorlig diagnose, slik som kreft eller hjerneslag. Utbetalingen kan for eksempel gjøre det lettere for din nærmeste å ta seg fri fra jobb for å være sammen med deg.

Flere forsikringer

Med bilforsikring hos oss får du rask bonusopptjening, maks 10 % bonustap ved skade og veihjelp når du trenger det. Bil Kasko er Norges mest kjøpte bilforsikring og inkluderer en av markedets beste ordninger for leiebil.

Innboforsikring dekker de private gjenstandene dine ved tyveri eller skade — for eksempel hvis det skulle oppstå en vannlekkasje eller brann.

Husforsikring dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert i boligen. Kjøper du husforsikring kan du også samtidig kjøpe innboforsikring til boligen.

Hytteforsikringen vår har fullverdi­garanti og sikrer deg mot brann, tyveri og natur­skader. Kjøper du hytte­forsikring kan du også samtidig kjøpe innbo­forsikring til hytta.

Se alle forsikringene våre

Er du ikke KOL-medlem?

Fordelene gjelder for deg som er KOL-medlem. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) organiserer militære og sivile med krigsskole, kvalifiseringskurs eller høyere sivil utdannelse.