Hopp til innhold

Tekna Uførekapital med forskudd

Hvis du blir arbeidsufør og mister en viktig del av inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene. Forsikringen hjelper deg økonomisk om du skulle bli arbeidsufør. Den er spesielt viktig å ha, jo yngre du er og jo mer gjeld du har.

Tekna Uførekapital med forskudd

Gir deg en engangsutbetaling med forskuddsutbetalinger.

Hva dekker Tekna Uførekapital med forskudd?

Hvis du har blitt varig ufør og får innvilget minst 50 % uføretrygd av Nav, får du en engangsutbetaling fra oss.
 

 • Du må ha vært minst 50 % arbeidsufør i to år sammenhengende før du får engangsutbetalingen.
 • Summen du får utbetalt er forsikringssummen minus de månedlige forskuddene du allerede har fått utbetalt.

Hvis du har vært sykemeldt i ett år, og har fått innvilget minst 50 % arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, vil du få månedlige forskuddsutbetalinger fra oss.
 

 • Forskuddsutbetalingene er på inntil 1 % av forsikringssummen per måned.
 • Utbetalingene vil fortsette fram til du får innvilget uføretrygd eller kan begynne å jobbe igjen.
 • Du kan maksimalt få forskuddsutbetalinger i inntil 10 år, og du kan ikke få dem etter at du har fylt 57 år.

Du får utbetaling uansett hva som er årsaken til at du ikke kan jobbe, så lenge du har blitt erklært minst 50 % ufør.

Tjeneste som er inkludert i forsikringen

Online mental helsehjelp

Online mental helsehjelp er selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress.

Programmene består av

 • artikler
 • øvelser og teknikker
 • oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter
 • mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen

Les mer om Online mental helsehjelp.

Ofte stilte spørsmål

Du kan kjøpe Tekna Uførekapital med forskudd hvis du: 

 • er mellom 16 og 55 år, og
 • er i arbeid, og har en inntekt på minst 200 000 kr i året

Du kan også kjøpe forsikringen hvis du er heltidsstudent og under 30 år. 

Til tross for utbetalinger fra NAV og eventuelt arbeidsgiver, vil du få en inntektsnedgang på minst 30% hvis du blir ufør. Det kan gjøre det vanskelig for deg å betale faste utgifter, som for eksempel boliglån.

Tekna Uførekapital med forskudd gir deg utbetalinger i tillegg til det du får fra Nav og arbeidsgiver, og dermed mulighet til å opprettholde levestandarden.

 • Hvis du blir ufør, vil NAV bare betale deg inntil 66 % av den gamle bruttoinntekten din. Du må betale skatt på disse utbetalingene.
 • Hvis du tjener over 6G (ca 711 000 kroner), vil nedgangen i inntekt være ekstra stor for deg. NAV utbetaler nemlig maksimalt 66 % av 6G som tilsvarer ca 39 000 kroner i måneden før skatt.

Hvor mye du får utbetalt er avhengig av forsikringssummen du har valgt og hvor mange prosent ufør du har blitt. 

 • Hvis du for eksempel har valgt en forsikringssum på 1 million kroner, og du blir 100 % ufør, vil du få 10 000 kroner per måned i forskudd, og hvis du blir 50 % ufør får du 5 000 kr per måned i forskudd.
 • Hvis du blir varig ufør, får du en engangsutbetaling fra oss. Summen du får utbetalt er forsikringssummen minus forskuddene du allerede har fått utbetalt. 

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

For å få utbetaling må du ha blitt arbeidsufør og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter at du har vært sykemeldt i 12 måneder.

 • Du får månedlige forskuddsbetalinger hvis du blir minst 50% arbeidsufør.
 • Du får en engangsutbetaling når du har vært sammenhengene arbeidsufør i 2 år og du har blitt varig arbeidsufør.

Forsikringen gjelder fram til du er 60 år.

Helseerklæring

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Nedtrapping av utbetalingssummen

Summen du velger når du kjøper forsikringen, gjelder for alderen du er nå.

Etter at du fyller 50 år reduseres utbetalingssummen år for år fram til du fyller 60 år. Når du fyller 60 år avsluttes forsikringen.

Personforsikringer for Tekna-medlemmer