Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

Alle ansatte med innskuddspensjon har egen pensjonskonto. Her blir pensjonssparing fra nåværende og tidligere arbeidsgivere samlet på ett sted.

Formålet med egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gir bedre oversikt og større eierskap til egen pensjon. Når innskuddspensjonen samles på ett sted, får du sannsynligvis også lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen, fordi du forholder deg til færre pensjonsleverandører.

Disse har egen pensjonskonto

Alle ansatte med innskuddspensjon har en egen pensjonskonto. Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor. Ordningen innebærer at arbeidsgiver sparer en prosentsats av ansattes lønn til pensjonssparing hver måned.

Dette betyr egen pensjonskonto for deg

Innflytelse over egen pensjon

Egen pensjonskonto gir deg økt innflytelse over pensjonen din:

 1. Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgiver(e), pensjonskapitalbevis, er samlet hos arbeidsgiveren din sin pensjonsleverandør.
 2. Du kan flytte egen pensjonskonto til den leverandøren du ønsker. Du må selv ta kontakt med den aktuelle pensjonsleverandøren.
 3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis blir hos leverandørene du har i dag. Det forutsetter at du logger inn på norskpensjon.no og reserverer pensjonskapitalbevis før fristen går ut.

Usikker på hva som passer for deg? Les våre råd om egen pensjonskonto

Samme pensjonsprofil på nåværende og tidligere opptjent innskuddspensjon

Hvis du samler pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, blir disse automatisk plassert i den samme pensjonsprofilen som arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonen din. En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond og har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene blir plassert.

Hvis du ikke ønsker den pensjonsprofilen arbeidsgiver har valgt, kan du når som helst bytte til en annen pensjonsprofil, og i noen tilfeller velge enkeltfond. Det gjør du ved å logge inn hos pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din. Har du egen pensjonskonto i Gjensidige, endrer du pensjonsprofil ved å logge inn på gjensidige.no

Er det kort tid til pensjonsutbetalingen din starter?

Pensjonskapitalbevis under 20 % av G, for tiden ca. 20 000 kroner, kan du få utbetalt som et engangsbeløp. Det betyr at hvis du ikke reserverer deg mot å flytte pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto, blir utbetalingstiden den samme som for hele pensjonskontoen din, det vil si minimum 10 år og frem til du er 77 år.

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir automatisk samlet på en «egen pensjonskonto» hos nåværende arbeidsgiver. Ordningen gir deg bedre oversikt og innflytelse over pensjonen din. Med egen pensjonskonto får du som ansatt økt innflytelse over pensjonen din. Det er nemlig du selv som bestemmer hvem som skal forvalte pensjonen din. 

Dette er de tre alternativene du kan velge mellom:  

 1. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles i Gjensidige, arbeidsgivers pensjonsleverandør.  
 2. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samles hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren din har valgt.  
 3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis fordeles på flere pensjonsleverandører. Det vil si at du beholder de du har i dag.

Ja, for når du samler pensjonskapitalbevisene på ett sted, får du sannsynligvis lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen din. Kostnadsfordelingen knyttet til egen pensjonskonto blir slik:

 • Arbeidsgiver betaler for forvaltning og administrasjon av innskuddspensjonen.
 • Forvaltningskostnader knyttet til pensjonskapitalbevisene dine betaler du for selv.

Det gjør du på norskpensjon.no innen fristen på tre måneder.

Du finner dem ved å logge inn i pensjonskalkulatoren vår. Tallene henter vi fra Norsk Pensjon.

 • Opptjent innskuddspensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere samles hos pensjonsleverandøren til din nåværende arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiver betaler for forvaltning og administrasjon av innskuddspensjonen.
 • Forvaltningskostnad knyttet til pensjonskapitalbevisene dine betaler du for selv.
 • Pensjonskapitalbevisene får, ved sammenslåing og overføring til egen pensjonskonto, automatisk samme pensjonsprofil/fondsvalg som du har på innskuddspensjonen din hos arbeidsgiver.

Ja, det kan du, men har du flere pensjonskapitalbevis blir de slått sammen. Det betyr at de, ved en eventuell flytting til annen pensjonsleverandør, blir overført som én samlet sum.

 • Pensjonskapitalbevisene forblir der de er i dag.
 • Arbeidsgiveren din betaler for forvaltning og administrasjon av det du tjener opp i jobbens innskuddspensjonsordning.
 • Kostnader knyttet til forvaltning og administrasjon av pensjonskapitalbevisene dine betaler du for selv.
 • Du betaler for forvaltning og administrasjon av både tidligere og nåværende pensjonsopptjening, men du får en standardisert kompensasjon til å dekke forvaltningskostnaden knyttet til nåværende pensjonsopptjening hos arbeidsgiver. Denne kompensasjonen dekker ikke nødvendigvis hele beløpet selvvalgt leverandør krever for forvaltning og administrasjon, men det kan også dekke mer.
 • Du må ta stilling til pensjonsprofil/fond hos den pensjonsleverandøren du har valgt. Dette gjelder for både pensjonsopptjeningen hos nåværende arbeidsgiver og for pensjonskapitalbevisene dine.

Hva som skjer med egen pensjonskonto når du bytter jobb er avhengig av hva du har valgt for egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsordning din nye arbeidsgiver har. 

Her ser du tre ulike løsninger for egen pensjonskonto når du bytter jobb. 

 1. Hvis du bytter jobb, får du egen pensjonskonto hos den nye arbeidsgiverens pensjonsselskap.
 2. Hvis du har valgt å flytte egen pensjonskonto til ditt eget pensjonsselskap, vil  innskuddspensjon fra fremtidige arbeidsforhold automatisk flyttes dit.
 3. Hvis du bytter jobb til en arbeidsgiver som ikke sparer i innskuddspensjon, for eksempel i offentlig sektor, stopper din månedlige sparing til egen pensjonskonto, og oppsparte pensjonspenger overføres til et pensjonskapitalbevis.

Få råd og hjelp om pensjon og fondssparing

Vi hjelper deg uansett hva du lurer på om pensjon og fondssparing