Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte vilkår med informasjon om hva de ulike forsikringene dekker og ikke dekker. På denne siden har vi samlet alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringene våre, slik at du kan finne det som er relevant for virksomheten din. 

Du kan også lese mer om forsikringene vi tilbyr her.

Vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer

Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder. De er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

De alminnelige vilkårene du finner på denne siden er standardiserte og ment å hjelpe dere med å sammenligne vilkår for ulike produkter.  

Noen av vilkårene våre er i så stor grad basert på den enkelte virksomhet at de ikke lar seg standardisere til å gjelde alle bedrifter. Dette inkluderer blant annet de fleste personalforsikringene våre. Savner dere noen forsikringsvilkår, er det bare å be om tilbud eller logge inn som beskrevet over.  

Kjøretøy og maskiner

Drift og verdier