Hopp til innhold

Annen sykdom

Uføreforsikringen gir erstatning hvis en av de ansatte ikke lenger kan jobbe som før på grunn av en sykdom. 

Trygghet ved sykdom

Bedriften trenger også

For å kjøpe Annen sykdom, må bedriften også ha 

I tillegg anbefaler vi alle bedrifter å ha Gruppelivsforsikring.

Hvis en ansatt blir varig arbeidsufør på grunn av sykdom, gir forsikringen en engangsutbetaling som kompenserer for at inntekten faller. Utbetalingen kommer i tillegg til støtten fra NAV.

Bedriften kan også velge å inkludere ménerstatning, som gir utbetaling ved varig funksjonsnedsettelse ved sykdom.

 

Annen sykdom

Med "annen sykdom" mener vi annen sykdom enn yrkessykdom. Forsikringen gir økonomisk trygghet ved sykdommer som ikke dekkes av det lovpålagte.

Annen sykdom

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen