Cyberforsikring

Cyberforsikring hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus på e-post eller andre dataangrep. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skadevirkningene av et dataangrep blir minst mulig.

Lurer du på hvor godt datasikkerheten er ivaretatt i bedriften din? Vi har utviklet et gratis verktøy i samarbeid med DNV (Det Norske Veritas) – en cyber modenhetsvurdering. Les mer og ta testen her.

Default

Dette dekker forsikringen

 • Bedriften din får hjelp av IT-eksperter til å kartlegge årsaken til og omfanget av datainnbruddet.

  Du må ikke betale egenandel for å få hjelp til å kartlegge om det har skjedd et datainnbrudd.

 • Bedriften din får dekket kostnader til å reinstallere og gjenopprette data og programvare.

 • Forsikringen dekker det eventuelle driftstapet bedriften din blir påført på grunn av datainnbruddet.

 • Forsikringen dekker bedriftens direkte økonomiske tap når dette har oppstått som følge av datainnbruddet. 

 • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften din kan holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap.

 • Hvis bedriften din blir utsatt for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil du få veiledning i hvordan bedriften kan forebygge og begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også juridisk assistanse.

  Hvis personopplysninger som bedriften din har ansvar for har kommet på avveie som følge av et datainnbrudd, dekker forsikringen veiledning om hvordan å oppfylle den lovpålagte plikten til å varsle Datatilsynet. Vi hjelper også til med å varsle personer som har fått sine personopplysninger på avveie dersom det er nødvendig.

Dette er Cyberforsikring

Cyberforsikring

Datakriminalitet og faren for å bli rammet av virus, hacking og andre dataangrep øker, og metodene for datainnbrudd blir stadig mer avanserte.

Med vår Cyberforsikring får bedriften hjelp av IT-eksperter hvis bedriften blir utsatt for datainnbrudd, og erstatning til å minimalisere skadevirkningene av datainnbruddet.

Be om tilbud

Mål bedriftens cybersikkerhet her

Gjensidige har sammen med DNV (Det Norske Veritas), utviklet et gratis verktøy som hjelper deg med å kartlegge hvor god bedriftens cybersikkerhet er. Testen er basert på veletablerte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet utarbeidet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 

Sjekk selv hvordan tilstanden er i din bedrift – ta Modenhetsvurderingen her

KeepItSafe gir gode betingelser på backup-tjenester

Cyberforsikringen krever at du sikkerhetskopierer. Vår samarbeidspartner KeepItSafe er leverandør av sikkerhetskopi-tjenester og gir deg gode betingelser på backup-tjenester.

KeepItSafe hjelper deg med en behovsanalyse og setter opp en robust løsning som sikkerhetskopierer all data i bedriften din, enten du driver for deg selv eller jobber i et større selskap. Enten du lagrer dataene dine direkte på datamaskin, på eget datasenter eller i skyen, som for eksempel Office 365 eller Google G Suite, har KeepItSafe automatiserte løsninger som sikrer trygg sikkerhetskopiering og rask gjenoppretting dersom uhellet skulle inntreffe.

Har du Cyberforsikring hos oss, får du gode betingelser på backup-tjenester hos KeepItSafe. Bestill behovsanalyse her, eller ring KeepItSafe på telefon 815 00 180. 

Logo med lenke til KeepItSafe sine nettsider
 

 

Reduser risikoen for dataangrep

Det er mye bedriften selv kan gjøre for å redusere risikoen for datainnbrudd. Vi har samlet IT-ekspertens tips og råd om hvordan du kan sikre deg mot dataangrep.

Forebygg i bedriften

 • Oppgrader maskin og programvare
 • Installer sikkerhetsoppdateringer
 • Ta sikkerhetskopi
 • Krypter informasjon, for eksempel harddiskkryptering
 • Sørg for god sikkerhetsopplæring av ansatte

Les IT-ekspertens råd og tips

Hva er tegnene på at du er utsatt for datainnbrudd?

Det kan være vanskelig å oppdage datainnbrudd, men det er likevel noen tegn du bør være på vakt overfor.

Vær oppmerksom på disse tegnene

Hvordan unngå direktørsvindel

Direktørsvindel, eller CEO-fraud, er et økende problem for norske virksomheter. Dette er svindel som utføres ved hjelp av e-post eller SMS fra personer som utgir seg å være i ledelsen i en bedrift.

Målet er å lure en økonomi­medarbeider til å betale en faktura eller overføre penger til en konto, vanligvis i utlandet.

Hva man særlig burde være obs på

 • E-post eller SMS hvor det blir bedt om å overføre penger uventet og raskt
 • Felter og lignende som kan være manipulerte, f.eks. ved bruk av .org eller .com i stedet for .no i e-poster
 • Er e-posten formulert slik som avsender av e-posten ville formulert seg?
 • Er betalingsinformasjonen endret seg fra tidligere overføringer? Da burde man dobbeltsjekke med avsender (helst på telefon)

 

Rutiner

 • Sjekk adressen til avsender nøye
 • Verifiser større overføringer og endringer av betalingsinformasjon per telefon
 • Sørg for at bedriften har to-faktor autentisering (passord og engangskode) om det er mulig
 • Ha god sikkerhetsopplæring av ansatte med betalingsfullmakter
 • Vær ekstra oppmerksomme rundt helger og ferier hvor det er vanlig med vikarer
 • Vær forsiktig med hva ansatte legger ut på sosiale medier (f.eks. Linkedln) om hva man jobber med og hvilken rolle man har i jobbsammenheng
 • Arranger et Security Awareness-kurs i bedriften der formålet med kurset blant annet er å øke bevisstheten blant alle ansatte 
 • Er det avdekket svindelforsøk: informer internt om svindelforsøket, og diskuter hva som skal til for å avdekke svindelforsøk

 

Hvis feil overføring har blitt gjennomført

 • Ring banken så raskt som mulig for å varsle og forsøke å stoppe overføringen
 • Anmeld saken til politiet

Meld dataangrep her

Mistanke om dataangrep

Har du mistanke om at det har skjedd et datainnbrudd, er det viktig at du kobler av nettverket (trådløst og evt. kabel) så raskt som mulig. Dersom du har kjøpt Gjensidiges Cyberforsikring, må du deretter ringe til vår samarbeidspartner CGI på telefon 51 22 26 10, så hjelper de deg videre.

Default

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder. 

Fullstendige vilkår 

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet. 

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.  
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.  

Alminnelige vilkår 

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.  

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer