Driftstap

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår, se hva som er vanlig for liknende bedrifter og velg om du vil motta et tilbud 

Gå til veilederen

Default

Forsikringen kan dekke

Denne forsikringen sikrer at driftsresultatet opprettholdes etter en skade. Du velger selv hvor lang ansvarstid du ønsker.

Forsikringen er fleksibel. Du kan velge å inkludere dekning for

  • brann- og naturskader
  • vannskader
  • tyveriskader
  • indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin

Forsikringen kan utvides til å omfatte

  • driftstap grunnet driftsstans hos leverandør eller kunde
  • lønn til ansatte utover 14 dager

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.