Driftstap

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheten.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår, se hva som er vanlig for liknende bedrifter og velg om du vil motta et tilbud 

Gå til veilederen

Default

Forsikringen kan dekke

Denne forsikringen sikrer at driftsresultatet opprettholdes etter en skade. Du velger selv hvor lang ansvarstid du ønsker.

Forsikringen er fleksibel. Du kan velge å inkludere dekning for

  • brann- og naturskader
  • vannskader
  • tyveriskader
  • indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin

Forsikringen kan utvides til å omfatte

  • driftstap grunnet driftsstans hos leverandør eller kunde
  • lønn til ansatte utover 14 dager