Forsikring av eiendeler

Eiendelsforsikringen dekker skade på eiendeler. Dette kan være maskiner, inventar, løsøre og varer.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter 

Gå til veilederen

Default

Eiendelsforsikring

Med Eiendeler Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på eiendeler. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler.

Du kan utvide forsikringen til å dekke

  • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift 
  • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
  • bruddskader på glass og skilt
  • skade på IT-utstyr (for eksempel tap av lagrede data, manglende tilgang til egne data, sabotasje og hacking). 
  • driftstapforsikring som følge av skade på maskiner og andre eiendeler
  • skade på eiendeler under transport