Lastebil og lastebiltilhenger

Se hvilken forsikring som passer for lastebilen din.

Be om tilbud på lastebilforsikring

Default

Forsikringer for lastebil

Lastebil Kasko

Kasko gir deg alt fra Ansvar og Delkasko, og dekker i tillegg skade på lastebilen ved

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • annen tilfeldig ytre påvirkning

Lastebil Delkasko

Delkasko gir deg alt fra Ansvar, og dekker i tillegg skader på lastebilen som skyldes

 • brann
 • tyveri og forsøk på tyveri

Glasskade: Dekker knust glass og steinsprutskader på både vindu og glasstak. Egenandelen er 6 000 kroner ved utskiftning, og ingen egenandel for reparasjon.

Veihjelp: Dekker veihjelp hvis lastebilen blir utsatt for skade, tyveri eller driftsstans. Veihjelp dekkes også hvis fører eller passasjerer blir skadet. Veihjelp kan blant annet bestå av berging, tauing, hotellopphold og hjemtransport. Egenandelen er på 2 000 kroner.

Løsøre og ekstrautstyr: Personlig løsøre (bagasje) dekkes med inntil 5 000 kroner. Du får dekket skader på ekstrautstyr med inntil 10 000 kroner. Du kan velge en høyere sum for ekstrautstyr hvis ønskelig.
 

Lastebil Ansvar

Ansvarsforsikring dekker skader på andres eiendom med opptil 100 millioner kroner.

Personskader: Personskader dekkes med ubegrenset beløp.

Rettshjelp: Dersom kjøretøyeier blir part i en tvist, dekkes utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner, pluss 20 % av omkostningene. 

Ulykke: Hvis fører eller passasjerer blir skadet i en ulykke, utbetales opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall. Beløpene er per person.

Forsikringer for lastebiltilhenger

Lastebiltilhenger Kasko

Kasko gir deg alt fra Delkasko, og dekker i tillegg skade på lastebiltilhengeren ved

 • kollisjon
 • utforkjøring
 • velting
 • annen tilfeldig ytre påvirkning

 

Lastebiltilhenger Delkasko

Delkasko dekker skader på lastebiltilhengeren som skyldes

 • brann
 • tyveri og forsøk på tyveri

Veihjelp: Transport av tilhengeren fra skadestedet til nærmeste verksted. Egenandelen er på 2 000 kroner.

Valgfrie tilleggsdekninger

 • Utvidet sum for ekstrautstyr - hvis du har ekstrautstyr til verdi over 10 000 kroner
 • Verktøy i lastebil - hvis du oppbevarer verktøy eller redskap i lastebilen eller lastebiltilhengeren
 • Avbrudd - dekker inntektstap som følge av skade på kjøretøyet
 • Godsansvar - hvis du driver med transport av gods
 • Bergingsbil - hvis du skal forsikre bergingsbil
 • Spesialpåbygg - for lastebiler eller lastebiltilhengere med uvanlige påbygg, uvanlig utforming eller ekstra høy verdi
 • Spesiallakk - for kjøretøy med lakk-/overflatebehandling som er dyrere enn standard fra fabrikk
 • Ansvar for bruk av kran - hvis du har lastebil med påmontert kran
 • Ansvar for gods i kran - hvis du har lastebil med påmontert med kran og løfter andres gods mot betaling
 • Snøbrøyting - hvis du bruker lastebilen til snøbrøyting
 • Farlig gods - hvis du transporterer gods som omfattes av ADR-konvensjonen

Rabatter

Sikkerhetstiltak:

 • Eier er fast fører av lastebilen - 15 % rabatt
 • Kurs i økonomisk kjøring - 5 % rabatt
 • Antiskrenssystem som ESP eller lignende - 5 % rabatt
 • Blindsonesensor - 5 % rabatt
 • Ryggekamera/-sensor - 3 % rabatt

Egenandel:

Velger du en høyere egenandel, får du en lavere pris.

Egenandel for Ansvar: Standard er ingen egenandel, men du kan velge en egenandel på opptil 50 000 kroner.

Egenandel for Delkasko og Kasko: Standard egenandel er 6 000 kroner, men du kan velge en egenandel på opptil 100 000 kroner for å få en litt billigere forsikring.

Landbrukskunder:

Du kan få rabatter hvis du er medlem i en av landbruksorganisasjonene vi samarbeider med. Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 18 % rabatt.

Default

Kontakt oss for tilbud

Andre kjøretøy- og maskin­forsikringer

Skal du forsikre andre kjøretøy eller arbeidsmaskiner?

Default
Du kan få opptil 31 % rabatt på lastebilforsikring for skadeforebyggende tiltak

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.