El-kontroll på gården

To av tre branner i norsk landbruk skyldes feil eller mangler på elektriske anlegg. Jevnlige el-kontroller med termografering noe av det viktigste du kan gjøre for å unngå brann og – i verste fall – driftsstans på gården din.

Default

Gevinster ved el-kontroll

Som eier av gården er det du som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. En el-kontroll med termografering vil hjelpe deg med å avdekke kritiske feil og mangler, slik at du kan rette det opp før det leder til brann.

Det er mange fordeler ved å gjennomføre el-kontroll på gården din:

 • Du reduserer faren for brann eller driftsstans
 • Du oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten
 • Vi gir gode rabatter til deg som tar grep for å sikre gården din mot brann – blant annet til deg som gjennomfører el-kontroll og retter opp feil eller mangler.

To typer el-kontroller

I landbruket finnes det to typer el-kontroller med tilhørende sertifiseringsnormer. Gjensidige anbefaler alle gårdsbruk å gjennomføre el-kontroll med termografering, da dette kan avdekke feil og mangler som ellers ville vært vanskelige å oppdage.

 1. El-kontroll uten termografering – sertifiseringsnorm NEK 405-2

En enkel kontroll for boliger og landbruk uten drift (bo-landbruk), med kontrollintervall hvert 5. år. Bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus/driftsbygning skal også kontrolleres.

 1. El-kontroll med termografering – sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3

El-kontroll med termografering er mer omfattende, og vil kunne avdekke unormalt høye temperaturer i el-anlegget ved hjelp av spesialutstyr. Kontrollintervallet er hvert 3. år. Bolighus og bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus/driftsbygning skal også kontrolleres.

Hvilke landbruksproduksjoner har krav til el-kontroll?

Hva krever og gjør myndighetene?

 • Gjennom forskrifter om dyrehold stiller myndighetene krav til gjennomføring av el-kontroll hvert tredje år i driftsbygninger.
 • Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar stikkprøvekontroller av el-anlegg på gårdsbruk.

Hva krever Gjensidige?

Vi krever el-kontroll med termografering (NEK 405-1-NEK 405-3) når

 • Mattilsynet krever brannvarslingsanlegg gjennom dyreholdsforskriftene
 • enkeltbygg har forsikringssum over 15 millioner
 • samlet verdi av gårdens bygninger og eiendeler overstiger 15 millioner
 • det benyttes varmluftstørke

For gartnerier med vekstlys krever vi tilsvarende kontroll hvert år. For mindre gartnerier kan vi etter individuell vurdering godkjenne kontroll hvert tredje år.

For alle andre krever vi el-kontroll uten termografering – sertifiseringsnorm NEK 405-2, el-kontroll bolig.

Bruk sertifisert kontrollør

El-kontrollen skal utføres av en sertifisert kontrollør. Det betyr at kontrolløren tilfredsstiller kompetansekravet som fremkommer i sertifiseringsnormen utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komité. Bestiller du el-kontroll hos oss, får du raskt oppfølging fra en sertifisert kontrollør. 

Etter at el-kontrollen er gjennomført vil du få tilsendt en rapport med eventuelle feil og mangler som må utbedres.

Det lønner seg å drive trygt

Brann er mange bønders verste mareritt. Det vet vi, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å unngå nettopp dette. Basert på mange års erfaring med å sikre liv, helse og verdier i landbruket, vet vi hva de største brannfarene er – og hvilke grep du bør ta for å sikre gården din.

I tillegg til å gjennomføre el-kontroll, anbefaler vi deg å

Som et bidrag gir vi deg gode rabatter for å ha gjort gården din tryggere. Jo sikrere gården din er – jo bedre pris får du av oss.