Driftsbygninger

Næringsbyggforsikringen vår kan kjøpes for alle typer driftsbygninger på gården og er en fleksibel forsikring som tilpasses din drift og dine behov.

Default

Næringsbygg Pluss

Med Næringsbygg Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på bygning. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer bygningen.

Næringsbygg Pluss omfatter også

 • Påbygg og nybygg i løpet av forsikringsåret med 20 % av forsikringssummen, og inntil 25 millioner kroner
 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon eller midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade med 50 % av forsikringssummen, og maks 10 millioner kroner
 • Påbud fra offentlig myndighet for bygning dekker inntil 5 millioner kroner som standard
 • Prisstigning i normal reparasjons-/gjenoppføringstid inntil 24 måneder etter erstatningsmessig skade
 • Ansvarsforsikring som huseier inntil 10 millioner kroner

Du kan utvide forsikringen til å dekke

 • Husleietap og tap av egne lokaler i opptil 36 måneder med valgfri forsikringssum
 • Hageanlegg og uteområde med valgfri forsikringssum
 • Kunstnerisk utsmykning av bygningen med valgfri forsikringssum
 • Antikvarisk merverdi på bygningen med valgfri forsikringssum

Enkeltdekninger

Du kan kjøpe Brann eller Vann som enkeltstående dekninger dersom du ønsker det. Dersom du for eksempel har et bygg som står for riving kan det være fornuftig kun å brannforsikre dette. Ønsker du derimot full dekning, er Næringsbygg Pluss et godt valg.

Egenandel

Standard egenandel er 15 000 kroner. Du kan endre egenandelen og dermed få lavere eller høyere pris på forsikringen.

Sikkerhetsrabatter

Vi kan gi rabatt for sikkerhetstiltak både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring. Aktuelle tiltak kan være sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, el-kontroll, innbruddsalarm-anlegg, vannstoppventil og lignende.

Sammen med deg som kunde gjennomgår vi en risikovurdering. Dette bidrar til at du får en korrekt pris.

Se alle landbruksforsikringene våre

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.