Driftstap

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for driften. En driftstapforsikring kan da være god å ha.

Default

Om forsikringen

Driftstapforsikringen sikrer at driftsresultatet kan opprettholdes etter en skade. Forsikringen er fleksibel og du velger selv hvor lang ansvarstid du vil ha.

Du kan kombinere disse dekningene:

  • Brann- og naturskader
  • Vannskader
  • Tyveriskader
  • Indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.