Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Driftstap

Skade på bygning eller eiendeler medfører ofte at driften stopper opp eller reduseres. Det kan få store økonomiske konsekvenser for driften, En driftstapforsikring kan da være god å ha.

Om forsikringen

Driftstapforsikringen sikrer at driftsresultatet kan opprettholdes etter en skade. Forsikringen er fleksibel og du velger selv hvor lang ansvarstid du vil ha.

Du kan kombinere disse dekningene:

  • Brann- og naturskader
  • Vannskader
  • Tyveriskader
  • Indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin