Helse, miljø og sikkerhet i bedriften

Et godt arbeidsmiljø og trygge omgivelser gir fornøyde ansatte. I tillegg må bedriften sørge for at produkter og tjenester oppfyller kvalitets- og sikkerhetskrav fra myndighetene.  

Sett helse, miljø og sikkerhet (HMS) på dagsorden. 

Relatert innhold

Slik setter du HMS på dagsorden

  • Sørg for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
  • Opprett internkontroll for å sikre at bedriften oppfyller kvalitets- og sikkerhetskrav
  • HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte
  • Gjør tiltak mot brann-, vann- og innbruddsskader
  • Oppretthold et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
  • Se til at ansattes integritet og verdighet ivaretas

El-kontroll i bedriften

Gjensidige tilbyr en el-kontroll som reduserer faren for brann og driftsstans. Kontrollen kan også gjøre bedriftens forsikringer billigere. 

Les mer om el-kontroll