Helse, miljø og sikkerhet i bedriften

Et godt arbeidsmiljø og trygge omgivelser gir fornøyde ansatte. I tillegg må bedriften sørge for at produkter og tjenester oppfyller kvalitets- og sikkerhetskrav fra myndighetene.  

Sett helse, miljø og sikkerhet (HMS) på dagsorden. 

Gjensidige tilbyr en elkontroll som reduserer faren for brann og driftsstans. Kontrollen kan også gjøre bedriftens forsikringer billigere. Les mer om elkontroll

Relatert innhold

Gjensidige tilbyr en elkontroll som reduserer faren for brann og driftsstans. Kontrollen kan også gjøre bedriftens forsikringer billigere. Les mer om elkontroll

Slik setter du HMS på dagsorden

  • Sørg for at det utføres systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
  • Opprett internkontroll for å sikre at bedriften oppfyller kvalitets- og sikkerhetskrav
  • HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte
  • Gjør tiltak mot brann-, vann- og innbruddsskader
  • Oppretthold et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
  • Se til at ansattes integritet og verdighet ivaretas