Helse, miljø og sikkerhet i bedriften

Uansett hvilken bransje bedriften din tilhører, om du driver alene eller har ansatte, er det viktig å ta gode valg som gjør dere mindre sårbare for uhell og ulykker.

En trygg og sikker bedrift er bedre rustet til å møte utfordringer, holde hjulene i gang og ta bærekraftige valg.

I mer enn 200 år har vi i Gjensidige sikret liv, helse og verdier. Det har gitt oss mye kunnskap om hvordan skader oppstår, hvilke konsekvenser det kan få for deg og dine – og hva dere kan gjøre for å forhindre at det skjer.

Visste du at ...

  • ... rundt halvparten av den norske befolkningen opplever psykiske plager i løpet av livet?
  • ... en ukes sykefravær i snitt koster 17 000 kr?
  • ... det skjer en vannskade hvert 6. minutt i Norge?
  • ... det oppstår en brann som fører til skade på personer, eiendeler eller bygninger hvert 22.minutt?