Tekna Familieulykkesforsikring

En ulykkesforsikring sikrer hele familien en utbetaling i tilfelle av varig invaliditet som følge av ulykke. Selv om ingen dør eller blir arbeids­ufør, kan man bli invalidisert av en ulykke.

Bli oppringt, eller ring 915 03100, for å kjøpe Tekna Familieulykkesforsikring.

Default

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker deg, ektefelle/­samboer/­partner og barn under 20 år ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil kr 50 000.

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

  • Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av sykdom
  • Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet fyller 70 år

Årspriser 2020

Forsikringssummer

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og G-en som gjelder i 2020 for Tekna Familieulykkesforsikring er 99 858 kroner.

Forsikringssummer full dekning
  Utbetaling til medlem Utbetaling til ektefelle/ samboer Utbetaling til barn*

Enslig

45 G
4 493 610 
   

Enslig med barn

30 G
2 995 740
  20 G
1 997 169

Ektefelle/samboer

22,5 G
2 246 805
22,5 G
2 246 805
 

Ektefelle/Samboer med barn

15 G
1 497 870
15 G
1 497 870
20 G
1 997 169

* Forsikringen gjelder dine barn/adoptivbarn og ektefelles eller samboers særkullsbarn som deler din adresse i folkeregisteret. Barna må i tillegg være under 20 år.