Tekna Livsforsikring

Det tar ofte opptil 3 år før en familie er økonomisk på fote igjen etter et dødsfall.

Tekna Livsforsikring reduserer konsekvensen av tapt inntekt i familien og gir en engangs­utbetaling til etter­latte.

Livsforsikring som varer til 75 år

Med lenger arbeidsliv, følger også et lenger liv med lån og forpliktelser.

Hvem bør ha livsforsikring?

Du som har noen som er avhengig av inntekten din.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn.

Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Samboer eller ektefelle får også Tekna-pris siden du er medlem. Det forutsetter at du har benyttet deg av medlemstilbudet på personforsikringer.  

Relatert innhold

Livsforsikring som varer til 75 år

Med lenger arbeidsliv, følger også et lenger liv med lån og forpliktelser.

Hvem bør ha livsforsikring?

Du som har noen som er avhengig av inntekten din.

Forsikringen er spesielt viktig for moderne familier som deler «mine» og «dine» barn.

Den kan bidra til at etterlatt ektefelle/samboer kan bli boende i felles bolig, selv om han eller hun må utbetale arv til dine barn.

Samboer eller ektefelle får også Tekna-pris siden du er medlem. Det forutsetter at du har benyttet deg av medlemstilbudet på personforsikringer.  

