YS Uføre­forsikring Pluss

Hvis du blir arbeidsufør og mister en viktig del av inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene.

YS Uføreforsikring Pluss hjelper deg økonomisk om du skulle bli arbeidsufør. Forsikringen er spesielt viktig å ha jo yngre du er og jo mer gjeld du har.

 

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.


Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Hvem kan kjøpe Uføreforsikring Pluss?

Du kan ikke kjøpe YS Uføreforsikring Pluss hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 50 år, og varer til du er 55 år.

Braive - nettbasert helsetjeneste

Den nettbaserte helsetjenesten Braive er inkludert i YS Uføreforsikring Pluss.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.
 

Relatert innhold

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.


Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Hvem kan kjøpe Uføreforsikring Pluss?

Du kan ikke kjøpe YS Uføreforsikring Pluss hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 50 år, og varer til du er 55 år.

Braive - nettbasert helsetjeneste

Den nettbaserte helsetjenesten Braive er inkludert i YS Uføreforsikring Pluss.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.
 

Bli oppringt og kjøp forsikring

Vi er stengt akkurat nå, men hvis du legger igjen telefonnummeret ditt i åpningstiden ringer vi deg tilbake så snart vi kan. Vi har åpent mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?

Har du sikret deg godt nok?

Få ekstra trygghet for deg og dine med helse- og livsforsikringer som du og ektefellen/partneren din kan kjøpe til medlemspris.

  Singel uten barn Par og familier
YS Livsforsikring Kan vurderes* Viktig
YS Uføreforsikring Pluss Viktig Viktig
YS Familieulykkeforsikring Lurt Lurt
Alvorlig Sykdom Lurt Lurt
Behandlingsforsikring Pluss Lurt Lurt
*Avhengig av økonomiske forpliktelser