YS Uføre­forsikring Pluss

Hvis du blir arbeids­ufør og mister inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene.

Med YS Uføre­forsikring Pluss får du månedlig utbetaling ved arbeids­uførhet, inntil 1 % av valgt forsikrings­sum, og engangs­utbetaling av resterende forsikrings­sum ved varig uførhet.

 

Forsikringen består av to deler

Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføregrad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).

Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 50 år, men varer til du er 55 år.

Den nettbaserte helsetjenesten Braive er inkludert i YS Uføreforsikring Pluss.

Relatert innhold

Forsikringen består av to deler

Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføregrad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).

Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 50 år, men varer til du er 55 år.

Den nettbaserte helsetjenesten Braive er inkludert i YS Uføreforsikring Pluss.

Bli oppringt og kjøp forsikring

Skriv inn nummeret ditt, så ringer vi deg. Mandag–torsdag 8–21, fredag 8–18, lørdag 9–16.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt og kan dessverre ikke ringe deg tilbake i dag.

Vil du at vi skal ringe deg neste arbeidsdag?