Egen pensjonskonto – bedre oversikt over pensjonen din

I 2021 fikk alle arbeidstakere med innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver en egen pensjonskonto. Nedenfor kan du lese mer om hva dette betyr for deg.

Har du ikke pensjonskontoen din i Gjensidige? Les mer og flytt den til oss

Default

Formålet med egen pensjonskonto

Formålet med egen pensjonskonto er at ansatte skal få bedre oversikt og større eierskap til egen pensjon. Når innskuddspensjonen samles på ett sted, får du sannsynligvis også lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen, fordi du forholder deg til færre pensjonsleverandører. 

Hvem får egen pensjonskonto?

For å få egen pensjonskonto må du ha innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold. Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor. Ordningen innebærer at arbeidsgiver sparer en gitt prosentsats av ansattes lønn til pensjonssparing hver måned.

Jobber du for eksempel i offentlig sektor og har et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, får du ikke egen pensjonskonto. Det samme gjelder de som allerede har pensjon under utbetaling. 

Hva betyr egen pensjonskonto for deg?

Økt innflytelse over egen pensjon

Med egen pensjonskonto får du økt innflytelse over pensjonen din gjennom tre valgalternativer:

  1. Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgiver(e), pensjonskapitalbevis, samles hos bedriftens pensjonsleverandør. Dette skjer automatisk hvis du ikke velger alternativ 2 eller 3.
  2. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis samles hos den pensjonsleverandøren du ønsker. Du må selv ta kontakt med den aktuelle pensjonsleverandøren. Du kan flytte pensjonskontoen din til oss, om du ikke allerede har den her.
  3. Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis blir hos leverandørene du har i dag. Det forutsetter at du logger inn på norskpensjon.no og reserverer pensjonskapitalbevis før fristen går ut.

Usikker på hva som passer for deg? Les våre råd om egen pensjonskonto

Fjernet 12-månedersregelen for å få med oppspart pensjon

Tidligere måtte du jobbe i 12 måneder for å få med deg pensjonspengene som arbeidsgiver hadde spart til deg. Denne regelen ble fjernet når egen pensjonskonto ble innført. Nå får du med deg pensjonen arbeidsgiver sparer til deg, uansett lengde på arbeidsforholdet.

Samme pensjonsprofil på nåværende og tidligere opptjent innskuddspensjon

Hvis du samler pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, blir disse automatisk plassert i den samme pensjonsprofilen som arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonen din. En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond og har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene plasseres.

Hvis du ikke ønsker pensjonsprofilen arbeidsgiver har valgt, kan du når som helst bytte til en annen pensjonsprofil og i noen tilfeller velge enkeltfond. Dette gjør du ved å logge inn hos pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din. Har du egen pensjonskonto i Gjensidige, endrer du pensjonsprofil ved å logge inn på gjensidige.no

Er det kort tid til pensjonsutbetalingen din starter?

Pensjonskapitalbevis under 20 % av G, for tiden ca. 20 000 kroner, kan du få utbetalt som et engangsbeløp. Det betyr at hvis du ikke reserverer deg mot å flytte pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto, blir utbetalingstiden den samme som for hele pensjonskontoen din, det vil si minimum 10 år og frem til du er 77 år. 

Gode råd for egen pensjonskonto

Hvis du er usikker på om du bør gjøre andre valg for din egen pensjonskonto enn det arbeidsgiveren din har valgt, er det noen ting det kan det være lurt å sette seg inn i før du tar en avgjørelse.

Les våre råd om egen pensjonskonto

Vil du ha pensjonskontoen din hos oss?

Du velger hvilken leverandør som skal ta vare på pensjonspengene dine.

Om du vil ha et annet fondsutvalg eller leverandør enn det arbeidsgiveren din har valgt, kan du flytte pensjonskontoen din til oss.

Les mer og flytt pensjonskontoen din til oss

Ofte stilte spørsmål

Information in English

Own pension account was introduced in 2021 for all employees with defined contribution pension.

Read more about own pension account