Utbetaling av pensjon

Du kan starte utbetaling fra du er 62 år.