Hopp til innhold

Ansvars­forsikring for droner

Lovpålagt for alle bedrifter som bruker droner i virksomheten sin.

Hva er drone­forsikring?

Om bruk av droner

Luftfartstilsynet (luftfartstilsynet.no) har informasjon om hvordan du registrerer og får godkjent bruken av dronen. 

Bruker bedriften droner i virksomheten, er dere pålagt å ha en ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret om dronen forårsaker skade på personer eller eiendeler. 

Forsikringen dekker operatører av droner i «åpen kategori».

Hva dekker droneforsikringen?

Hvis dere får et erstatningskrav mot dere, får dere rask hjelp av juristene våre til å finne ut om dere er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for dere og sparer dere for utgifter til advokat.

Gjør dronen fysisk skade på personer, andres eiendeler eller andres eiendom, dekker vi erstatningsansvaret inntil den lovpålagte forsikringssummen.

Spørsmål og svar

Vi forsikrer droner opptil 7 kg i åpen kategori. Droner opptil 25 kg kan også forsikres i de fleste tilfeller, men med tilpassede vilkår.

Egenandelen er 25 000 kroner.

Summen er regulert i Luftfartsloven og er 0,75 millioner SDR per drone. Det vil si i overkant av 10 millioner kroner.

SDR er en reservevaluta satt sammen av amerikanske dollar, euro, japanske yen og britiske pund.

Hvis dronen veier mer enn 7 kg, må du ha andre bedriftsforsikringer hos oss.

Se alle bedriftsforsikringene våre

Ja, da kjøper du en privat droneforsikring.

Ja. Bedriften kan velge å forsikre dronen som en del av eiendelsforsikringen, eller som en privat verdigjenstand. 

Be om et tilbud, så hjelper vi deg med å finne ut hvilken forsikring som er best i bedriftens tilfelle.

Be om tilbud
  • skader på annet luftfartøy eller på personer eller ting i andre fartøy
  • bøter og overtredelsesgebyrer
  • ansvar for det dere eier, eller som tilfører familie 
  • ansvar for skade på det dere leier

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen vårSnakk med en rådgiver

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje