Hopp til innhold

Alvorlig sykdom

Å bli rammet av en alvorlig sykdom kan snu opp ned på tilværelsen på kort tid. Med denne forsikringen får den ansatte økonomisk hjelp i en vanskelig tid.

Rask hjelp ved alvorlig sykdom

30 dager

Det er en forutsetning at den ansatte fortsatt lever 30 dager etter diagnosen er stilt. 

Så snart de 30 dagene er gått og vi har fått dokumentasjonen vi trenger, utbetaler vi beløpet.

Forsikringen gir ansatte rask utbetaling ved et bredt spekter av definerte sykdommer, skader og behandlinger.

Beløpet kan disponeres fritt – enten det er til å nedbetale av gjeld, håndtere løpende utgifter eller ta ekstra fridager.

Du kan velge hvor stor utbetaling du ønsker at den ansatte skal få mellom 1 G og 40 G når du kjøper forsikringen.

Dette dekker forsikringen

Sykdommer, diagnoser og behandlinger som gir utbetaling:

 • Kreft
 • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Hjerteinfarkt
 • Alvorlig angina pectoris
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerneslag
 • Blodpropp i hjernens venesystem
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne
 • Utposning på blodåre i hjernen
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Alvorlig epilepsi
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom og parkinsonisme
 • Alvorlig leddgikt
 • Utlagt tarm
 • Nyresvikt
 • Tverrsnittlammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap
 • Alvorlig brannskade
 • Organtransplantasjon

Sykdommer og skader som ikke står på vår liste over alvorlige sykdommer og skader er ikke dekket av forsikringen. For eksempel dekker vi ikke

 • forstadier til kreft eller svulster
 • leppekreft
 • hudkreft som ikke er føflekkreft

Be om tilbud

Rådgiverne våre hjelper deg og skreddersyr et tilbud med det du trenger

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen

Alle som skal forsikres må være

 • mellom 15 og 70 år
 • medlemmer av folketrygden
 • 100 % arbeidsdyktig når hen blir med i ordningen.

De fleste velger å forsikre alle ansatte under 67 år – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. 

Dere har mulighet til å forsikre en bestemt gruppe ansatte, men da må gruppene være objektive og forutsigbare slik at det ikke er tvil om hvem som er forsikret.

Forsikringen opphører når den ansatte har nådd en viss alder, avhengig av hva dere har valgt.

Skal dere forsikre seks personer eller flere, krever vi ikke helseerklæring.

Er det færre enn seks personer som skal forsikres, må alle som skal inngå i ordningen levere helseerklæring. Hvis vurderingen vår skulle føre til avslag, begrensninger eller unntak, vil du få en skriftlig begrunnelse fra oss.

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Har du noen som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Forsikringen skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – uansett stillingsprosent og varighet.

Mer om lovpålagt forsikring og pensjon