Hopp til innhold

Alvorlig sykdom

Å bli rammet av en alvorlig sykdom kan snu opp ned på tilværelsen på kort tid. Med denne forsikringen får den ansatte økonomisk hjelp i en vanskelig tid.

Rask hjelp ved alvorlig sykdom

30 dager

Det er en forutsetning at den ansatte fortsatt lever 30 dager etter diagnosen er stilt. 

Så snart de 30 dagene er gått og vi har fått dokumentasjonen vi trenger, utbetaler vi beløpet.

Rask hjelp ved alvorlig sykdom

Forsikringen gir ansatte rask utbetaling ved et bredt spekter av definerte sykdommer, skader og behandlinger.

Beløpet kan disponeres fritt – enten det er til å nedbetale av gjeld, håndtere løpende utgifter eller ta ekstra fridager.

Du kan velge hvor stor utbetaling du ønsker at den ansatte skal få mellom 1 G og 40 G når du kjøper forsikringen.

Dette dekker forsikringen

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer om forsikringen