Hopp til innhold

Alvorlig sykdom

Å bli rammet av en alvorlig sykdom kan snu opp ned på tilværelsen på kort tid. Forsikringen gir den ansatte rask økonomisk hjelp ved et bredt spekter av definerte sykdommer og skader.

Rask hjelp ved alvorlig sykdom

Den ansatte får en rask utbetaling som kan disponeres fritt – enten det er til å nedbetale av gjeld, håndtere løpende utgifter eller ta ekstra fridager.

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen