Hopp til innhold

Sykelønns­forsikring

Sørg for at ansatte som tjener mer enn 744 168 kroner i året, slipper å gå ned i lønn når de blir sykemeldt.

Hva er sykelønnsforsikring?

Sykepenger fra NAV

Sykepengene fra NAV erstatter bare lønn opp til 6 G. Det tilsvarer en årslønn på 744 168 kroner.

Har du ansatte som tjener mer enn det, kan sykefravær raskt få konsekvenser for inntekten deres.

Sykelønnsforsikringen vår tetter de ansattes inntektstap mellom sykepengene fra NAV og lønn som går over 6 G.

Utbetalingen starter etter karenstiden, og varer så lenge den ansatte har rett på sykepenger. Normalt er karenstiden 16 dager, men dere kan velge en lengre karenstid og få en rimeligere forsikring. Pengene går til bedriften, som utbetaler sykelønnen til den ansatte. Maksimalt beløp er 6 500 kroner dagen.

Inkludert i forsikringen

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team til å følge opp ansatte som er sykmeldt og som strever med å komme tilbake på jobb. Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare.

Mer til de ansatte

Mer om forsikringen

Hvem kan være med i forsikringen?

Alle som skal forsikres må være

  • mellom 15 og 70 år
  • medlemmer av folketrygden
  • 100 % arbeidsdyktig når hen blir med i ordningen.

De fleste velger å forsikre alle ansatte under 67 år – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. 

Dere har mulighet til å forsikre en bestemt gruppe ansatte, men da må gruppene være objektive og forutsigbare slik at det ikke er tvil om hvem som er forsikret.

Forsikringen opphører når den ansatte har nådd en viss alder, avhengig av hva dere har valgt.

Må vi fylle ut helseerklæring?

Skal dere forsikre seks personer eller flere, krever vi ikke helseerklæring.

Er det færre enn seks personer som skal forsikres, må alle som skal inngå i ordningen levere helseerklæring. Hvis vurderingen vår skulle føre til avslag, begrensninger eller unntak, vil du få en skriftlig begrunnelse fra oss.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Hvilke forsikringer er lovpålagt?

Har du noen som jobber for deg, er yrkesskadeforsikring lovpålagt. Forsikringen skal omfatte alle som jobber for en arbeidsgiver – uansett stillingsprosent og varighet.

Mer om lovpålagt forsikring og pensjon