Hopp til innhold
En brun hest som spiser gress

Hesteforsikring – Ulykke

Hesteforsikringen Ulykke, kan gi deg erstatning hvis hesten din dør eller trenger veterinærbehandling etter en ulykke.

Sett sammen din egen hesteforsikring

Vi har markedets eneste hesteforsikring som gjelder over hele verden.

Få en hesteforsikring som passer deg best mulig, og betal kun for det du har bruk for. Du kan du velge

 • Liv som dekker dødsfall, tyveri og forsvinning
 • Behandling som dekker veterinærutgifter
 • både Liv og Behandling hvis du ønsker en mer omfattende forsikring

Liv – Ulykke

Gir deg en engangsutbetaling hvis hesten dør som følge av ulykke, blir stjålet eller forsvinner. Du velger selv hvor mye hesten skal forsikres for.

Hva dekker Liv – Ulykke?

Du får hele forsikringssummen i erstatning dersom hesten din dør eller blir avlivet av dyrevernhensyn som følge av

 • akutte, åpne sårskader
 • trafikkskader
 • henging og drukning
 • brann
 • traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri for tegn til artroseforandring

Du får hele forsikringssummen i erstatning hvis hesten din dør eller blir avlivet av dyrevernhensyn som følge av kolikk eller botulisme.

Du får hele forsikringssummen i erstatning hvis hesten blir stjålet.

Du får hele forsikringssummen i erstatning hvis hesten blir borte.

Valgfritt tillegg

Tap av foster/føll

Du får utbetalt erstatning inntil valgt forsikringssum for foster eller føll som mistes ved

 • påvist kasting
 • dødfødsel
 • hoppas død
 • føll som dør eller må avlives av dyrevernhensyn før det er 30 dager gammelt

Denne forsikringen kan kjøpes for alle hopper mellom 3 og 18 år. Den kan kjøpes tidligst fra 70. drektighetsdag og frem til 60 dager før forventet følling. For å kunne legge til dekningen må du kjøpe både Liv og Behandling.

Behandling – Ulykke

Gir deg erstatning for veterinærutgifter som følge av ulykke. Du får dekket inntil 75 000 per år.

Hva dekker Behandling – Ulykke?

Du får dekket behandling av skader som skyldes

 • akutte åpne sårskader
 • trafikkskader
 • brannskader
 • behandling av akutt tann­fraktur med rot­affeksjon (konstatert ved røntgen)
 • traumatiske frakturer/fissurer oppstått i benvev fri for tegn på artrose­forandringer

Du får dekket behandling av kolikk og botulisme med inntil 30 000 kroner per år.

Du får dekket medisiner og materiell som veterinæren bruker.

Du får dekket nødvendig opphold på dyrehospital.

Valgfritt tillegg

Medisiner og sykebeslag

Du får dekket utgifter inntil 6 000 kroner hvert år for

 • medisiner du selv må kjøpe ved behandling av skade 
 • første sykebeslag ved behandling av skade

Ofte stilte spørsmål

Når du kjøper hesteforsikring må du forsikre hestens bruksområde. Hvis hesten brukes til flere formål, må du forsikre bruksområdet som har høyest risiko:

 1. Tur/fritid (lavest risiko)
 2. Arbeidshest, Kjøring
 3. Distanse, Western, Mounted games, Gangartskonkurranser, Rideskole, Avl
 4. Dressur
 5. Sprangridning, Feltritt
 6. Trav, Galopp (høyest risiko) 

Når du kjøper Liv, bestemmer du selv hvor stor utbetalingen skal være hvis hesten dør. Denne forsikringssummen kan ikke være høyere enn markedsverdien.

Hvis du forsikrer hesten for mer enn 100 000 kroner, må du kunne dokumentere markedsverdien med kjøpekontrakt, eller med resultater fra konkurranser eller avl. 

Liv – Ulykke

Det er ingen egenandel.

Behandling – Ulykke

Ved hvert skadetilfelle/sykdomstilfelle er det en fast egenandel på 2 000 kroner. I tillegg må du betale 25 % av resten av regningen. 

For eksempel: Hesten brekker beinet, og må til veterinær tre ganger i forbindelse med dette. Den første gangen hesten er hos veterinæren, betaler du 2 000 kroner + 25 % av resten av regningen. De to neste gangene betaler du kun 25 % av regningen.

Noen type sykdommer og skader er ikke dekket av forsikringen. For eksempel:

Behandling – Ulykke

Behandling av haltheter og sykdommer med unntak av kolikk og botulisme.

Liv – Ulykke

Død eller avliving som følge av haltheter og sykdommer med unntak av kolikk og botulisme.

Du finner alle detaljer om hva som ikke er dekket i vilkårene. Du kan få tilsendt fullstendige vilkår etter at du har kontaktet oss for et uforpliktende tilbud.

Ved skade kan som regel veterinæren melde skaden for deg; et såkalt «direkteoppgjør» Da betaler du kun en eventuell egenandel til veterinæren. Enkelte veterinærer tar et administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben på vegne av deg, og dette må du betale selv.

Ønsker du en mer omfattende forsikring?

Hvis du ønsker en mer omfattende forsikring, kan du kjøpe en hesteforsikring som dekker både sykdom og ulykke.

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan få tilsendt fullstendige vilkår når du kontakter oss for et uforpliktende tilbud.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

 

Bli oppringt og kjøp hesteforsikring

Å drive med hest kan være en risikosport. Ikke glem å forsikre deg og dine nærmeste.