Hopp til innhold
En brun hest som spiser gress på en eng

Hesteforsikring – Sykdom og ulykke

Hesteforsikringen Sykdom og ulykke kan gi deg erstatning hvis hesten din dør, mister en bruksegenskap eller trenger veterinærbehandling etter sykdom eller ulykke.

Sett sammen din egen hesteforsikring

Få en hesteforsikring som passer deg best mulig, og betal kun for det du har bruk for. Du kan du velge

 • Liv som dekker dødsfall, tyveri og forsvinning. Du kan også legge til Bruk (tap av bruksverdi).
 • Behandling som dekker veterinærutgifter, og inkluderer konsultasjoner med online veterinær fra Bjerke Dyrehospital. Du kan legge til flere valgfrie tillegg, som for eksempel Rehabilitering.
 • både Liv og Behandling hvis du ønsker en mer omfattende forsikring

Markedets eneste hesteforsikring som gjelder over hele verden!

Liv – Sykdom og ulykke

Gir deg en engangsutbetaling hvis hesten dør som følge av sykdom eller ulykke, blir stjålet eller forsvinner. Du velger selv hvor mye hesten skal forsikres for.

Hva dekker Liv – Sykdom og ulykke?

Du får hele forsikringssummen i erstatning dersom hesten dør eller blir avlivet av dyrevernhensyn som følge av

 • sykdom
 • akutte, åpne sårskader
 • trafikkskader
 • henging og drukning
 • brann
 • traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri for tegn til artroseforandringer

Du får hele forsikringssummen i erstatning hvis hesten blir stjålet.

Du får hele forsikringssummen i erstatning hvis hesten blir borte.

Valgfrie tillegg

Hvis hesten din får livsvarig tap av bruksegenskap som følge av sykdom eller ulykke, får du en engangsutbetaling basert på forsikringssummen du har valgt.

Tap av bruksegenskapen må være dokumentert av veterinær.

Du får utbetalt erstatning inntil valgt forsikringssum for foster eller føll som mistes ved

 • påvist kasting
 • dødfødsel
 • hoppas død
 • føll som dør eller må avlives av dyrevernhensyn før det er 30 dager gammelt

Denne forsikringen kan kjøpes for alle hopper mellom 3 og 18 år. Den kan kjøpes tidligst fra 70. drektighetsdag og frem til 60 dager før forventet følling. For å kunne legge til dekningen må du kjøpe både Liv og Behandling.

Behandling – Sykdom og ulykke

Gir deg erstatning for veterinærutgifter. Du får dekket inntil 75 000 per år, men kan øke beløpet til 100 000.

Hva dekker Behandling – Sykdom og ulykke?

Du får dekket behandling av sykdom, og skade som skyldes en ulykke.

Løpshest får også dekket

 • osteochondrose og andre «løse» benbiter dersom hesten er kontrollrøntget uten anmerkninger tidligst ved 12 måneders alder
 • medfødte feil og utviklingslidelser som oppdages etter at hesten har vært forsikret i 9 måneder

Du får dekket allergibehandling inntil 8 000 kroner per år.

Du får dekket medisiner og materiell som veterinæren bruker.

Du får dekket nødvendig opphold på dyrehospital.

Du får ubegrenset antall kostnadsfrie videokonsultasjoner med online veterinær fra Bjerke Dyrehospital og FirstVet.

Les mer om online veterinær.

Valgfrie tillegg

Du får dekket utgifter inntil 10 000 kroner per år for

 • medisiner du selv må kjøpe ved behandling av skade
 • første sykebeslag ved behandling av skade

Du får dekket utgifter inntil 10 000 kroner per år til rehabilitering.

Rehabiliteringen må være gjennomført

 • innen tre måneder etter at veterinær har forskrevet den
 • på veterinærklinikk eller behandlingssted som veterinærer henviser til

Føll til den forsikrede hoppa får samme behandlingsdekning som hoppa selv.

Ofte stilte spørsmål

Ja, du må du vedlegge en veterinærattest.

For bruksområdene Avl, Trav og Galopp, gjelder kravet om veterinærattest kun hvis hesten forsikres for mer enn 100 000 kroner.
Attesten kan ikke være eldre enn en måned.

Last ned veterinærattest (PDF)

Noen type sykdommer og skader er ikke dekket av forsikringen. For eksempel:

Behandling – Sykdom og ulykke

 • Forebyggende behandling
 • Løpshest: Behandling av haltheter og bevegelsesforstyrrelser, luftveier og magesår

Liv – Sykdom og ulykke

Død eller avliving som følge av haltheter og bevegelsesforstyrrelser, luftveier og magesår.

Bruk – Sykdom og ulykke

Løpshest: Tap av bruksverdi som følge av halthet eller bevegelsesforstyrrelse utover traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri fra tegn på artroseforandringer, luftveislidelse og magesår

Du finner alle detaljer om hva som ikke er dekket i vilkårene. Du kan få tilsendt fullstendige vilkår etter at du har kontaktet oss for et uforpliktende tilbud.

Liv – Sykdom og ulykke
Det er ingen egenandel.

Behandling – Sykdom og ulykke
Ved hvert skadetilfelle/sykdomstilfelle er det en fast egenandel på 2 000 kroner. I tillegg må du betale 25 % av resten av regningen. 

For eksempel: Hesten brekker beinet, og må til veterinær tre ganger i forbindelse med dette. Den første gangen hesten er hos veterinæren, betaler du 2 000 kroner + 25 % av resten av regningen. De to neste gangene betaler du kun 25 % av regningen.

Hvis du ønsker en lavere pris på forsikringen, kan du velge å endre den faste egenandelen til 5 000 kroner. 

Hvis du ønsker å betale mindre ved skade, men en høyere pris på forsikringen, kan du endre prosentsatsen til 15 %.

Når du kjøper hesteforsikring må du forsikre hestens bruksområde. Hvis hesten brukes til flere formål, må du forsikre bruksområdet som har høyest risiko:

 1. Tur/fritid (lavest risiko)
 2. Arbeidshest, Kjøring
 3. Distanse, Western, Mounted games, Gangartskonkurranser, Rideskole, Avl
 4. Dressur
 5. Sprangridning, Feltritt
 6. Trav, Galopp (høyest risiko) 

Liv – Sykdom og Ulykke
Ved død, tyveri eller bortkomst får du utbetalt hele forsikringssummen.


Bruk – Sykdom og Ulykke

Ved livsvarig tap av bruksegenskapen får du utbetalt hele forsikringssummen minus hestens restverdi, for eksempel som tur-/fritidshest. Restverdien er minimum 10 000 kroner.

Hvis du har forsikret en avlshingst får du utbetalt forsikringssummen helt eller delvis avhengig av hingstens drektighetsprosent. 

Liv – Sykdom og Ulykke

Du bestemmer selv hvor stor forsikringssummen skal være, men denne kan ikke overstige hestens markedsverdi.

Hvis du forsikrer hesten for mer enn 100 000 kroner, må du kunne dokumentere markedsverdien med kjøpekontrakt, eller med resultater fra konkurranser eller avl. 

Bruk – Sykdom og Ulykke

Du kan velge en forsikringssum opp til 300 000 kroner. Forsikringssummen kan ikke overstige forsikringssummen du har på Liv - Sykdom og ulykke.

Behandling – Sykdom og Ulykke

Du får dekket inntil 75 000 per år, men kan øke beløpet til 100 000.

Ved skade kan som regel veterinæren melde skaden for deg; et såkalt «direkteoppgjør» Da betaler du kun en eventuell egenandel til veterinæren. Enkelte veterinærer tar et administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben på vegne av deg, og dette må du betale selv.

Ønsker du en mindre omfattende forsikring?

Hvis du ønsker en mindre omfattende forsikring, kan du kjøpe en hesteforsikring som kun dekker ulykke.

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan få tilsendt fullstendige vilkår når du kontakter oss for et uforpliktende tilbud. 

Bli oppringt og kjøp hesteforsikring

Vi tar en uforpliktende prat om hesteforsikring.

Fikk du svar på det du lurte på?

Er det informasjon du ikke finner eller synes er uklar? Gi en tilbakemelding og hjelp oss med å gjøre siden for hesteforsikring enda bedre! Det tar kun et par minutter.

Å drive med hest kan være en risikosport. Ikke glem å forsikre deg og dine nærmeste.