Alvorlig sykdom

Med forsikringen Alvorlig sykdom sikrer du dine ansatte økonomisk trygghet om de skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

Be om tilbud

Default

Om Alvorlig sykdom

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis alvorlig sykdom skulle ramme den ansatte. Utbetalingen kan brukes slik den ansatte selv ønsker, for eksempel til nedbetaling av gjeld, betaling av løpende utgifter eller ekstra ferie/permisjon. 

Uansett hva den ansatte velger å bruke den til, vil den kunne lette økonomiske forpliktelser i en ellers vanskelig tid. For noen kan det å slippe økonomiske bekymringer bidra til at de blir raskere friske og kommer seg fortere tilbake på jobb.

Hvilke sykdommer/operasjoner dekker forsikringen

Forsikringen utbetales dersom den forsikrede får:

 • Kreft (se unntak under)
 • Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg
 • Hjerteinfarkt
 • Alvorlig angina pectoris
 • Hjerteoperasjon
 • Hjerneslag
 • Blodpropp i hjernens venesystem
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne
 • Utposning på blodåre i hjernen
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Alvorlig epilepsi
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom og parkinsonisme
 • Alvorlig leddgikt
 • Utlagt tarm
 • Nyresvikt
 • Tverrsnittlammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap
 • Alvorlig brannskade
 • Organtransplantasjon

Kreftformer som ikke dekkes: Forstadier til kreft eller svulster, og leppekreft og hudkreft som ikke er føflekkreft.

Alt som kreves er at den forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste for transplantasjon.

Fordeler med forsikringen

Alvorlig sykdom er en enkel forsikring som gir raskt oppgjør. Forsikringssummen utbetales så snart all dokumentasjon er mottatt og godkjent, og beløpet kan disponeres fritt.

Tilbake på jobb - i samarbeid med Unicare

Har du ansatte som blir sykmeldt over tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe dem tilbake på best mulig måte. I samarbeid med Unicare, hjelper vi dere med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Tjenesten tilbys bedrifter med 10 ansatte eller flere, som har personalforsikring hos oss.

Les mer om Tilbake på jobb

 

 

Se alle personalforsikringene våre